Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Lääkeaineseulonta (kval) (2295 U -Lääke-O )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.3.2017

Tekopaikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/oikeustoksikologiayksikkö oikeuskemisti Sirpa Mykkänen puh. 029 5248343.

Lähete

THL Huumaus- ja lääkeainetutkimuslähete. Lähete on täytettävä huolellisesti. Mainittava käytetty lääkitys viimeisen kahden viikon ajalta ja mahdollinen alustavan U-Huum-O-seulonnan tulos. Lähetteen allekirjoittavat sekä potilas että näyttenottaja yhteisymmärryksessä.

Tällä ohjekirjasivulla on kuvattu ensisijaisesti seulonta- ja varmistustutkimusta "Laaja semikvantitatiivinen huume-ja lääkeainetutkimus". Samalla lähetteellä voidaan pyytää myös muitten yksittäisten aineiden tai aineryhmien määrittämistä ja/varmistamista kokoverestä tai virtsasta. Hinta määräytyy lähetteeseen tehtyjen valintojen perusteella.

Yleistä

"Laaja semikvantitatiivinen huume-ja lääkeainetutkimus" sisältää laajan seulonnan ja varmistuksen usealle sadalle huumaus- ja lääkeaineelle virtsasta. Positiiviset löydökset ilmoitetaan pitoisuuksina ug/l.

Indikaatiot

Huumaus- tai lääkeaineen osoittaminen virtsasta tai verestä muissa kuin akuuteissa tilanteissa. Kiireellisissä tapauksissa voidaan tilata VKS:n oma kvalitatiivinen tutkimus: 4221 U -Huum-O (U -Huumeseulonta), jota suositellaan kuitenkin vain kiireelliseen myrkytysdiagnostiikkaan. Mikäli pyynnön kanssa on epäselvyyksiä, on hyvä ennen tutkimuspyyntöä konsultoida kemistiä (p. 852502).

Kontraindikaatiot

Tutkimus ei ole tarkoitettu valvonnalliseen työpaikka- ja oppilaitostestaukseen.

Menetelmä

Kaasukromatografia, nestekromatografia, massaspektrometria.

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa. Erikseen pyydettäessä kiireelliset soitetaan 3-4 päivän kuluessa.

Näyteastia

Käytetään tehdaspuhtaita kertakäyttöastioita:

Tutkimuksen hintaan kuuluvat lähetystarvikkeet. Niitä voi tilata THL:stä verkkolomakkeella:

Näytteenotto

Tutkimuksen pyytäjän vastuulla on näytteenoton valvonta. Potilas antaa virtsanäytteen kertakäyttöiseen muoviastiaan, jossa on lämpötila-asteikko. Lämpötila kirjataan lähetteeseen. Näyte jaetaan potilaan nähden kahteen lähetysputkeen, joitten korkin yli liimataan sinettitarra. Sinetissä on potilaan nimi ja hetu. Putkiin liimataan THL:n näytetarrat (S-xxxxxxxx-001 ja xxxxxxxx-002) ja lähetteeseen tapaus-tarra. Toinen tapaus-tarra liimataan laboratorion lähetekopioon.

Tarkemmat THL:n näytteenotto- ja lähetysohjeet löytyvät täältä.

Näyte (minimi)

40-100 ml (20 ml) kertavirtsaa.

Ohje laboratoriolle

Tulos vastataan Efficaan ilmoituksena TEHTY ja paperimuotoinen vastauslomake lähetetään osastolle.

Näytteen säilytys

4 vrk jääkaapissa +4 °C pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämpöisenä. Kiireellisissä tapauksissa voidaan näyte lähettää lisäjäähdytyksellä hyvin kylmäpakattuna tai pakastettuna myös perjantaina.

Viitearvot

Negatiivinen. Tutkimus vastataan osastolle erillisellä THL:n lomakkeella, josta ilmenevät ainekohtaiset pitoisuudet.

Tulkinta

Edellytäen, että näytteenotto-, kuljetus- ja analysointiketju on ollut ehyt ja katkeamaton, tuloksen perusteella voidaan tehdä seuraamuksellisia päätöksiä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*28.1.2016 Uusi lähete.
*1.3.2017 Muutettu useita kenttiä.