Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Trombosyytit, funktiotutkimus PFA (23036 B -TrFuPFA )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.3.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Hematologian laboratorio/(06) 213 2517

Yleistä

Tutkimus sisältää kaksi osatutkimusta : B -Kol/ADR ja B -Kol/ADP.

Indikaatiot

Primaarihemostaasin häiriöiden selvittely.

Esivalmistelut

Kiireellisistä näytteistä soitto etukäteen laboratorioon p. 2520. Näytteen on oltava laboratoriossa ennen klo 14.

Menetelmä

Tutkimus tehdään PFA-100 -laitteella. Kapillaarissa virtaava veri joutuu kosketuksiin kollageeni/adrenaliini- tai kollageeni/ADP -laukaisuaineiden kanssa. Tämä johtaa verihiutaleiden adheesioon ja aggregaatioon, ja vähitellen virtaus kapillaarissa pysähtyy. Laite rekisteröi ajan, joka kuluu kapillaarin tukkeutumiseen ("tukosaika").

Verihiutaleiden toimintaa mitataan ensin kollageeni/adrenaliini (Ko/Epi) -kyvetillä. Jos kollageeni/adrenaliini-vaste on normaali, tutkimusta ei jatketa ja tulos tulkitaan normaaliksi. Jos kollageeni/adrenaliini-vaste on heikentynyt, jatketaan tutkimusta kollageeni/ADP (Ko/ADP) -kyvetillä. Kollageeni/ADP-vaste tutkitaan myös (kollageeni/adrenaliini-vasteen lisäksi), jos esitiedoissa on maininta von Willebrandin taudista (tai epäily taudista), hemofiliasta tai klopidogreeli- lääkityksestä (Plavix).

Tekotiheys

Arkisin klo 8-14.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana. Kiireelliset vastaukset 2 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

2 kpl 2 ml Na-sitraattiputkea (vaaleansininen korkki). HUOM: Näyteputken antikoagulantin pitoisuus vaikuttaa tuloksiin. Vaasan keskussairaalassa käytetään 3.2 % natrium sitraattia (3.8 % natriumsitraatilla saadaan pitempiä aikoja)

Näytteenotto

Näytteet otetaan tarkasti putken merkkiviivaan saakka. Tutkimus tehtävä 2 h kuluessa näytteenotosta. Näyte on lähetettävä mahdollisimman pian laboratorioon, ei kuitenkaan putkipostilla. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä laittaa sekoittajalle. Tarkka näytteenottoaika on merkittävä putkeen. Näyte on toimitettava laboratorioon ennen klo 14.

Näyte (minimi)

2 x 2 ml sitraattikokoverta.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 2 h +20 °C.

Aluenäytteenotto

Ei sovi alueelliseen näytteenotton.

Viitearvot

Kollageeni/adrenaliini (B -Kol/ADR) 82 - 150 s
Kollageeni/ADP (B -Kol/ADP) 62 - 100 s.

Tulkinta

Tutkimusta käytetään primaarihemostaasin häiriöiden (von Willebrandin tauti, verihiutaleiden funktiohäiriöt, verihiutaleiden toimintaa estävien lääkeaineiden vaikutus) selvittelyssä. Näiden toteamisessa PFA-menetelmä on aiemmin käytössä ollutta Ivyn vuotoaikatutkimusta herkempi spesifisyyden ollessa samaa luokkaa. Lisäksi tutkimus on non-invasiivinen ja toistettavuudeltaan parempi.

Verihiutaleiden toimintahäiriössä ja yleensä von Willebrandin taudissa sekä kollageeni/adrenaliini- että kollageeni/ADP -vasteet ovat heikentyneet (tukosajat pidentyneet). ASA:n aiheuttamassa verihiutaleiden toimintahäiriössä tyypillisesti kollageeni/adrenaliini -vaste on heikentynyt, mutta vaste kollageeni/ADP:lle on normaali.

Tutkimus ei anna luotettavaa kuvaa verihiutalefunktiosta, jos potilaalla on trombosytopenia (alle 50 - 100 ·109/l), matala hematokriitti (alle 30%) tai uremia.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.3.2020 Uusi tutkimusnumero