Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Ly-Ferrokelataasi, lymfosyytit (23108 Ly-FECH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

03.11.2021

Tekopaikka

HUSLAB, Erikoiskemian laboratorio puh. 09 471 72692.

Esivalmistelut

Tutkimusta tehdään 2 kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Tarkempia tietoja tekoajankohdasta ja näytteenotosta saa Erikoiskemian laboratoriosta puh. 09 471 72692 tai yhteyshenkilöltä.

Näytteenotosta on sovittava etukäteen laboratorion kanssa puh. 2512. Näytteen on oltava keskussairaalan laboratoriossa aamulla ennen klo 8.

Menetelmä

Korkeapainenestekromatografia (HPLC), fluorometrinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa vuodessa.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 2 x 10 ml.

Näytteenotto

Näytteitä otetaan vain keskussairaalan laboratoriossa.

Näyte (minimi)

2 x 10 ml Li-hepariiniverta.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys näytteenottopäivänä. Näytteenotosta ja lähettämisestä tulee sopia etukäteen HUSLAB erikoiskemian laboratorion kanssa puh. 09 471 72692. Otetun näytteen tulee olla Erikoiskemian laboratoriossa samana päivänä klo 14 mennessä.

Viitearvot

yli 1 nmol/h/mg

Tulkinta

Hemisynteesiketjun viimeinen entsyymi katalysoi reaktiota, jossa muodostuu hemiä kaksiarvoisen raudan liittyessä protoporfyriini IX:ään. Ferrokelataasin aktiivisuus on alentunut erytropoieettisessa protoporfyriassa. Alentuneita ferrokelataasin aktiivisuuksia saattaa esiintyä myös eräissä muissa sairauksissa, esimerkiksi myelodysplastisessa syndroomassa, ja normaaleillakin henkilöillä liittyen ferrokelataasigeenin polymorfioihin. Näin ollen erytropoieettisen protoporfyrian diagnoosi ei tule perustua yksinomaan entsyymiaktiivisuuden mittaukseen.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Leena Lindstedt: leena.lindstedtathus.fi / 050 4286646.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*03.11.2021 Uusi tutkimus.