Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Plasmodium, vasta-aineet (2317 S -PlasAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

17.2.2016

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian ja immunologian laboratorio, Neurovirologia ja Elisa -työpiste, puh. 050 427 2126.

Indikaatiot

Tuoreen tai aiemmin sairastetun malarian osoittaminen. Mikäli epäillään oireita aiheuttavaa akuuttia tai kroonista malaria-infektiota, on ensisijaisesti tilattava toistetusti otettu 2316 E -Plas-O (Malariainfektion osoitus) ja 2315 B -Plas-O (Malariainfektion varmistus ja tyypitys), joita tulee ottaa useita kertoja kuumeen/oirejaksojen yhteydessä.

Menetelmä

Entsyymi-immunomenetelmä (EIA).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

alle 1 Abs.indeksi

Tulkinta

Testi on luonteeltaan semikvantitatiivinen ja mittaa kokonaisvasta-aineita (IgG, IgM ja IgA) lajien P. falciparum ja P. vivax rekombinanttiantigeeneille. Malariaplasmodien antigeeniset rakenteet reagoivat ristiin, minkä vuoksi vasta -aineiden perusteella ei voi erotella eri malarialajien (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae) aiheuttamia infektioita toisistaan, mutta toisaalta vasta-aineet mitä tahansa lajia kohtaan voivat tulla testissä esiin.

Negatiivinen tulos sulkee suurella todennäköisyydellä pois yli kaksi viikkoa aiemmin sairastetun tai kroonistuneen malarian. Positiivinen tulos viittaa joko ajankohtaiseen tai aiemmin sairastettuun malariaan. Vasta-aineet voivat jäädä kohonneelle tasolle useiksi vuosiksi infektion päättymisen jälkeen. Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto, jolloin esitiedot (esim. oireiden tai malaria-alueella oleskelun ajankohta) ovat hyödyllisia tuloksia tulkittaessa.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*17.2.2016 Uusi tutkimus.