Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Munasarja, vasta-aineet (2362 S -OvarAb )

Tarkistettu

01.08.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Immunologian osasto/(09) 471 73220.

Lähete

HUSLAB, Immunologiset tutkimukset-lähete. Lähetteessä on mainittava potilaan henkiötietojen lisäksi näytteen laatu, anamneesi, sairastumisajankohta, perussairaus ja lisätiedot (mm. raskaus).

Indikaatiot

Munasarjan vajaatoiminnan ja autoimmuuniendokrinopatioiden diagnostiikka.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmmössä.

Viitearvot

Alle 1.

Tulkinta

Munasarjan theca internan ja strooman steroideja muodostavien solujen kanssa reagoivia vasta-aineita tavataan eräissä harvinaisissa gonadien autoimmuunitaudeissa ja polyendokrinopatioissa. Suomessa n. 11%:lla primaaria ovariaalista insuffisienssia sairastavista naisista, yli 70%:lla APECED- potilaista ja alle 0.05%:lla verrokkilapsista tai -aikuisista on näitä vasta-aineita. Autoimmuunissa polyendokrinopatiassa munasarjavasta-aineet ennustavat myöhemmin kehittyvää gonadien vajaatoimintaa.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.