Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Nocardia, viljely (2403 __-NocaVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.8.2014

Tekopaikka

NordLab/Mikrobiologia/ Bakt.lab. 1, p. 040 6356308.

Lähete

NordLab mikrobiologian lähete. Lähetteessä tulee mainita: Kliininen diagnoosi, sairastumispäivä, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, antibioottihoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Indikaatiot

Nokardioosiepäily.

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos 3 viikon kuluttua. Alustava positiivinen tulos 1-2 viikossa. Lopullinen positiivinen tulos 2-4 viikossa.

Näyte (minimi)

2-3 ml näytettä Portagermissä tai vastaavassa anaerobinäytteen kuljetusputkessa. Invasiiviset keuhkonäytteet ovat parhaimpia: transtrakeaaliaspiraatti, bronkuserite, bronkoalveolaarinen lavaatio. Myös ysköksestä voi viljellä Nocardiaa, mutta väärän negatiivisen tuloksen mahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin edellisissä.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä. Näytettä ei saa säilyttää kylmässä.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Nocardia-lajeja esiintyy ympäristössä. Steriilin alueen näytteestä Nocardia-löydöstä on pidettävä merkittävänä, pinnallisissa näytteissä voi joskus esiintyä pieniä määriä Nocardiaa. Ihmiselle apatogeeneja nokardioita tunnetaan, mutta esimerkiksi N. asteroides on jokseenkin aina liittynyt kliiniseen tautiin.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.