Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-Nocardia, viljely (2403 __-NocaVi )

Tarkistettu

5.8.2014

Tekopaikka

NordLab/Mikrobiologia/ Bakt.lab. 1, p. 040 6356308.

Lähete

NordLab mikrobiologian lähete. Lähetteessä tulee mainita: Kliininen diagnoosi, sairastumispäivä, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, antibioottihoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Indikaatiot

Nokardioosiepäily.

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos 3 viikon kuluttua. Alustava positiivinen tulos 1-2 viikossa. Lopullinen positiivinen tulos 2-4 viikossa.

Näyte (minimi)

2-3 ml näytettä Portagermissä tai vastaavassa anaerobinäytteen kuljetusputkessa. Invasiiviset keuhkonäytteet ovat parhaimpia: transtrakeaaliaspiraatti, bronkuserite, bronkoalveolaarinen lavaatio. Myös ysköksestä voi viljellä Nocardiaa, mutta väärän negatiivisen tuloksen mahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin edellisissä.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä. Näytettä ei saa säilyttää kylmässä.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Nocardia-lajeja esiintyy ympäristössä. Steriilin alueen näytteestä Nocardia-löydöstä on pidettävä merkittävänä, pinnallisissa näytteissä voi joskus esiintyä pieniä määriä Nocardiaa. Ihmiselle apatogeeneja nokardioita tunnetaan, mutta esimerkiksi N. asteroides on jokseenkin aina liittynyt kliiniseen tautiin.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.