Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

dU-Osmolaliteetti (2441 dU-Osmol )

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/(06) 2132526.

Yleistä

Osmolaliteetti tarkoittaa liuenneiden partikkelien lukumäärää liuotinkilossa. Hypotalamuksessa olevat osmoreseptorit, antidiureettinen hormoni (ADH) ja munuaisten toiminta säätelevät osmolaliteettia.

Indikaatiot

Vesitasapainon seuranta.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Osmometri (OsmoStat), joka mittaa jäätymispisteen alenemaa.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Saman päivän aikana.

Häiriötekijät

Liukenemattomat partikkelit suodatettava ennen näytteen määritystä.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa ilman säilöntäaineita.

Ohje laboratoriolle

Näyte sentrifugoidaan ennen mittausta.

Näytteen säilytys

Näyteputket on aina varustettava tulpilla. Näyte säilyy 2 vrk +5 °C, ei saa pakastaa.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman päivän aikana.

Tulkinta

Veden absorptio proksimaalisessa tubuluksessa ja erityisesti kokoojaputkissa vaikuttaa erittyvän virtsan osmolaliteettiin. Munuaiset kykenevät konsentroimaan virtsan aina 1400 mosm/kg asti. Normaaliravintoa nauttivan ihmisen tulee erittää n. 700 mOsm/d. Tämä tarkoittaa, että virtsamäärän on oltava vähintään 500 ml/d, jotta kataboliitteja ei kerry elimistöön. Distaalisen tubuluksen vaurioissa virtsa on hypo-osmolaalista ja tällöin virtsamäärän on oltava suurempi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529