Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Osmolaliteetti (2441 dU-Osmol )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.6.2021

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/(06) 2132526.

Yleistä

Osmolaliteetti tarkoittaa liuenneiden partikkelien lukumäärää liuotinkilossa. Hypotalamuksessa olevat osmoreseptorit, antidiureettinen hormoni (ADH) ja munuaisten toiminta säätelevät osmolaliteettia.

Indikaatiot

Vesitasapainon seuranta.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Osmometri OSMO 1, joka mittaa jäätymispisteen alenemaa.

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana.

Häiriötekijät

Liukenemattomat partikkelit suodatettava ennen näytteen määritystä.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa ilman säilöntäaineita.

Ohje laboratoriolle

Näyte hyvin sekoitettua virtsaa, joka mitataan huoneenlämpöisenä.

Näytteen säilytys

Näyteputket on aina varustettava tulpilla. Näyte säilyy 1 vrk +5 °C ja pakastettuna noin viikon.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman päivän aikana. Muuten näyte tulee pakastaa.

Tulkinta

Veden absorptio proksimaalisessa tubuluksessa ja erityisesti kokoojaputkissa vaikuttaa erittyvän virtsan osmolaliteettiin. Munuaiset kykenevät konsentroimaan virtsan aina 1400 mosm/kg asti. Normaaliravintoa nauttivan ihmisen tulee erittää n. 700 mOsm/d. Tämä tarkoittaa, että virtsamäärän on oltava vähintään 500 ml/d, jotta kataboliitteja ei kerry elimistöön. Distaalisen tubuluksen vaurioissa virtsa on hypo-osmolaalista ja tällöin virtsamäärän on oltava suurempi.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen 041 7306712.

Muutokset

*29.6.2021 Näytteen tekotiheys, säilytys ja lähetys muuttuvat. Laite uudistettu.