Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

nU-Osmolaliteetti (2442 nU-Osmol )

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/(06) 2132526.

Yleistä

Osmolaliteetti tarkoittaa liuenneiden partikkelien lukumäärää liuotinkilossa. Hypotalamuksessa olevat osmoreseptorit, antidiureettinen hormoni (ADH) ja munuaisten toiminta säätelevät osmolaliteettia.

Indikaatiot

Munuaisten konsentrointikyvyn arvioiminen.

Esivalmistelut

nU-Osmol-tutkimus tehdään aamuvirtsasta. Ennen näytteenottoa potilaan oltava juomatta 8 tunnin ajan, ei kuitenkaan yli 10 tuntia.

Menetelmä

Osmometri (OsmoStat), joka mittaa jäätymispisteen alenemaa.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Saman päivän aikana.

Häiriötekijät

Liukenemattomat partikkelit suodatettava ennen näytteen määritystä.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näyte (minimi)

5 ml hyvin sekoitettua yövirtsaa ilman säilöntäaineita. Lapsilta vähintään 1 ml virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Näyte sentrifugoidaan ennen mittausta.

Näytteen säilytys

Näyteputket on aina varustettava tulpilla. Näyte säilyy 2 vrk +5 °C, ei saa pakastaa.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman päivän aikana.

Viitearvot

800 - 1200 mosm/kg H2O

Tulkinta

Mikäli 8 tunnin nesterajoituksen jälkeen saatu arvo ei ylitä 800 mosm/kg H2O, on munuaisten konsentrointikyky alentunut. Tämä voi liittyä mm. pyelonefriittiin, glomerulo- nefriittiin, interstitiellin nefriitin tubulusvaurioihin, renaaliseen diabetes insipidukseen, alkaloosiin, hypokalemiaan, hyperkalsemiaan tai uremiaan. Diureettien käyttö, suolaköyhä ja proteiiniköyhä dieetti sekä litiumterapia alentavat konsentroitumiskykyä. Selvässä munuaisinsuffisiensissa esiintyy isostenuriaa, jossa virtsan laimennuskykykin on alentunut, ja virtsan osmolaliteetti pysyy lähellä arvoa 300 mosm/kg H2O.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529