Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Prealbumiini (2494 S -Prealb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.6.2020

Tekopaikka

Tykslab/ päivystys- ja automaatiolaboratorio/ (02) 313 1930.

Indikaatiot

Aliravitsemustilanteen toteaminen ja seuranta sekä maksatautien erotusdiagnostiikka ja alkoholin aiheuttaman maksavaurion varhainen toteaminen.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna (6 kk).

Näytteen lähetys

Ma-to kylmä- tai pakastelähetys.

Viitearvot

Tytöt

6 kk - 2 vuotta 0.11 - 0.25 g/l
3 - 5 vuotta 0.12 - 0.23 g/l
6 - 8 vuotta 0.14 - 0.32 g/l
9 - 11 vuotta 0.14 - 0.33 g/l
12 - 14 vuotta 0.18 - 0.37 g/l
15 - 17 vuotta 0.20 - 0.42 g/l

Pojat

6kk - 2 vuotta 0.12 - 0.22 g/l
3 - 5 vuotta 0.13 - 0.23 g/l
6 - 8 vuotta 0.13 - 0.31 g/l
9 - 11 vuotta 0.15 - 0.38 g/l
12 - 14 vuotta 0.18 - 0.39 g/l
15 - 17 vuotta 0.18 - 0.40 g/l

Aikuiset 0.20 - 0.40 g/l

Tulkinta

Prealbumiini (transtyretiini) on pääosin maksan syntetisoima proteiini, joka toimii plasmassa tyroksiinin kuljettajana tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) ohella. Lisäksi prealbumiini muodostaa kompleksin retinolia sitovan proteiinin kanssa toimien siten myös retinolin (A-vitamiini) kuljettajana. Seerumin prealbumiinimääritystä käytetään aliravitsemustilan toteamiseen ja seurantaan sekä maksatoiminnan arviointiin.

Aliravitsemustilassa prealbumiinin plasmapitoisuus alenee. Pitoisuuden aleneminen on proteiinin lyhyen puoliintumisajan (1 - 2 vrk) johdosta nopeampaa kuin albumiinin tai transferriinin aleneminen, ja prealbumiini myös normaalistuu mainittuja proteiineja nopeammin ravitsemustilan kohennuttua. Prealbumiinin seerumipitoisuus alenee aliravitsemuksessa viitealueen alapuolelle noin viikossa. Aikuisella pitoisuus alle 150 mg/l viittaa lievään ja pitoisuus alle 100 mg/l selvään aliravitsemustilaan.

Prealbumiinin pitoisuus voi olla alentunut (ilman katabolista tilaa) myös maksan proteiinisynteesin häiriöissä (maksakirroosi, alkoholin aiheuttama maksavaurio, primaarinen biliaarinen kirroosi, hepatiitti, maksan tuumorit, muu maksavaurio), akuutin faasin reaktion johdosta sekä sinkin puutteessa.

Kun alkoholismiin ei liity maksavauriota, mutta on mahdollinen rasvamaksatila, prealbumiinin pitoisuus on viitealueella tai jopa koholla. Kohonnut seerumin prealbumiinipitoisuus voi esiintyä myös kroonisessa munuaistaudissa, Hodgkinin taudissa ja joskus prealbumiinia erittävän tuumorin johdosta.

Alle kouluikäisillä ja yli 12-vuotiailla pojilla keskimääräiset pitoisuudet ovat korkeammat kuin tytöillä, mutta 6 - 11 -vuotiailla tytöillä on puolestaan poikia korkeammat pitoisuudet.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.1.2015 Tekopaikkamuutos ja viitearvotarkistus.
*19.11.2018 Näytemäärätiedon päivitys.
*2.6.2020 Kylmälähetys