Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Pregnantrioli (2497 dU-Pregnt )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

8.8.2005

Tekopaikka

Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm, Sverige/+46 8 517 735 19.

Lähete

Karolinska laboratoriet/Konsultremiss hormon. Lähetteelle tiedot (ruotsiksi), joista käy ilmi pyynnön syy, potilaan kliininen tila sekä potilaan gluko- ja mineralokortikoidilääkitys. !Lähetteitä tilataan Karolinskasta omalla faksilomakkeella (kansliassa).

Yleistä

Pregnantrioli on tärkein 17-hydroksiprogesteronista muodostuva, virtsaan erittyvä metaboliitti. Pregnantriolin pitoisuus kohoaa synnynnäisen lisämunuaiskuoren hyperplasian yhteydessä. Tällöin primaarisena entsyymidefektinä on joko 21- tai 11ß-hydroksylaasin puutos.

Indikaatiot

21- tai 11ß-hydroksylaasipuutoksen toteaminen. Lisämunuaiskuoren hyperplasian hoidon seuranta.

Potilasohje

Mikäli mahdollista, on lääkkeiden käyttö lopetettava 5 vrk ennen virtsan keräystä. Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Kaasukromatografia.

Tulos valmiina

Kuuden kuukauden kuluessa. Kiirellisissä tapauksissa tutkimuksesta on sovittava erikseen.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näyte (minimi)

Sekoitetusta vuorokausivirtsasta otetaan 20 ml näytteeksi. Koko näytetilavuus kirjoitetaan lähetteeseen ja putkitarraan.

Ohje laboratoriolle

Lue ohjeet lähetteen takaa.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C. Säilöntäaineita ei käytetä.

Näytteen lähetys

Ma-to pakastettuna, ks. lajittelun ohje lj-oh-6.

Viitearvot

Naiset, follikkelivaihe alle 6 µmol
Naiset, luteaalivaihe alle 8 µmol
Miehet alle 6 µmol
Lapset ennen puberteettia alle 1 µmol

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712