Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Seleeni (2616 S -Se )

Tarkistettu

22.3.2016

Tekopaikka

Vita laboratorio (09) 2288 0424.

Indikaatiot

Matalien pitoisuuksien on todettu korreloivan riskitekijänä sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpäsairauksiin. Lisäksi seleenillä katsotaan olevan yhteyttä tromboosiriskiin, degeneratiivisiin hermostotauteihin sekä erilaisiin lihas- ja maksasairauksiin. Työperäisen seleenialtistumisen ensisijainen arviointimenetelmä on virtsan seleenimääritys.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Häiriötekijät

Hemolyysi aiheuttaa virheellisen korkean arvon.

Näyteastia

BD Vacutainer Trace Element Serum REF 368380 6.0 mL.

Näytteenotto

Näyte on kontaminaatioherkkä. Ennen varsinaista näytteenottoa, otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia, ks. Laboratorion ohje.

Ohje laboratoriolle

Seerumi siirretään toiseen tyhjään putkeen (valk.korkki) dekantoimalla tai erikoispestyllä pipetillä.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot
Lapset alle 1 v 0.42 – 0.90 µmol/l
Lapset 1-4 v 0.41 – 1.07 µmol/l
Lapset 5-9 v 0.52 – 0.94 µmol/l
Lapset 10-16 v 0.51 – 1.04 µmol/l
Yli 16 v 0.64 – 1.52 µmol/l
Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*27.3.2015 Näyte - ja erotteluputken muutos.
*22.3.2016 Viitearvomuutoksia.