Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Li-Siderofaagit (2625 Li-Siderof )

Tarkistettu

25.04.2017

Indikaatiot

Epäily keskushermostossa tapahtuneesta vuodosta.

Menetelmä

Selkäydinnesteestä tehdään sytosentrifuugivalmiste, josta tehdään rautavärjäys. Valmisteen solujen morfologia arvioidaan mikroskooppisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe). Päivystysaikana tehdään sytosentrifuugivalmisteet, jotka tutkitaan seuraavana arkipäivänä.

Näyteastia

Lisäaineeton muoviputki 10 ml

Näytteenotto

Selkäydinnestenäyte on toimitettava laboratorioon 30 min kuluessa näytteenotosta.

Näyte (minimi)

1 ml selkäydinnestettä.

Tulkinta

Erytrofaagit ovat kokonaisia punasoluja fagosytoineita ja siderofaagit hemosideriiniä sisältäviä mononukleaarisia soluja. Normaalisti selkäydinnesteessä ei ole erytro- tai siderofaageja. Keskushermostoon tapahtuneen vuodon yhteydessä nähdään mononukleaaristen, fagosytoivien solujen sytoplasmassa ensin kokonaisia punasoluja (alle 3 vrk vuodosta), muutaman päivän kuluttua punasolujen kappaleita ja lopulta hemoglobiinin hajotessa hemosideriinihiukkasia (aikaisintaan 5 – 6 vrk:n kuluttua vuodosta). Siderofaagien huippu on 2 – 3 viikon kuluttua verenvuodosta ja kyseisiä soluja tavataan vielä kuukausia vuodon jälkeen. Tutkimuksen tulos on joko negatiivinen (normaali löydös) tai positiivinen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen, p. (06) 213 2529