Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Sieni, viljely (2631 __-SienVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

25.03.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kl. mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Indikaatiot

Sieni-infektioepäily

Menetelmä

Viljely hiiva- ja dermatofyyttiselektiivisille elatusaineilla, joilla kasvavista pesäkkeistä erotetaan C. albicans muista hiivoista, kliinisesti merkitykselliset dermatofyyttilajit ja erityistapauksissa homeita.

Tekotiheys

Arkisin (ma - pe).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos 3 viikkoa, positiivinen tulos ilmoitetaan asiakkaalle heti valmistuttuaan.

Näytteenotto

HUOM! Lääkepitoisuudet iholla ja kynnessä säilyvät pitkään suurina sienilääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Tutkimustiedon perusteella luotettavia varoaikoja ei näytteenoton kannalta voida määrittää.

Jos iholla on käytetty ulkoista sienilääkettä, ei iholta tule ottaa sieninäytettä ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa.

Jos kynttä on hoidettu amorolfiinilakalla, ei kynsinäytettä tule ottaa ennen kuin hoidon lopettamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Paikallinen amorolfiinihoito saattaa vaikuttaa sieniviljelyn tulokseen vielä 3 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Jos potilas on käyttänyt sisäisiä sienilääkkeitä, ei sieninäytettä tule ottaa iholta ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Sisäisesti käytettäviä sienilääkkeitä esiintynee kynsissä ja iholla sienikasvua hillitsevinä pitoisuuksina pitkään hoidon päättymisen jälkeen. Jos potilas on käyttänyt sisäisiä sienilääkkeitä, ei kynsinäytettä tule ottaa ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Sisäisesti käytettäviä sienilääkkeitä esiintynee kynsissä ja iholla sienikasvua hillitsevinä pitoisuuksina pitkään hoidon päättymisen jälkeen.

Pinnallinen (iho/kynsi) näyte: Näytteenottokohta (iho/kynsi) puhdistetaan huolellisesti vedellä (iho) tai 80 % etanolilla (kynsi) kontaminoivan homekasvuston vähentämiseksi. Ihon kuivuttua rapsutetaan ihottuma-alueen reunasta ihohilsettä steriilillä terävällä esineellä (kirurginveitsi) tehdaspuhtaaseen näytteenottoastiaan. Kynnestä näytteeksi leikataan tai raaputetaan paloja muutosalueen reunasta tai käytetään poraa (jalkojenhoitaja) kunnollisen näytteen saamiseksi.

Hiuksia nypitään irti n. 15 kpl juurituppineen ja hiukset laitetaan puhtaaseen astiaan.

Limakalvonäytteet ja korvaeritteet otetaan bakteerikuljetustikkuun.

Syvä (aspiraatio) näyte: Tilaa 3508 Pu-SienVi

Näytteen säilytys

Iho-, kynsi- ja hiusnäytteet voidaan säilöä ja toimittaa laboratorioon huoneenlämmössä (kuivan alueen näytteet). Limakalvo- ja korvaeritenäytteet säilötään ja toimitetaan jääkaappilämpötilassa (kostean alueen näytteet).

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen viljelytulos on merkki hiivan / dermatofyytin aiheuttamasta infektiosta. Korvaeritteestä löytynyt home on runsaana löydöksenä myös kliinisesti merkitsevä. Steriileistä näytteistä sienilöydös on todennäköisesti kliinisesti merkittävä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*28.09.2018 Näytteenottoalueen puhdistaminen. Etanolin konsentraatio puhdistuksessa.
*25.3.2019 Näytteen säilytys lisätty
*15.11.2019 Neg.tulos lyhennetty 3 viikkoon