Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Somatostatiini (2661 fP-GHRIH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

11.3.2010

Tekopaikka

Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna, Sverige.

Lähete

Karolinska Universitetslaboratoriet , Konsultremiss hormon. Näytteenottoaika merkitään lähetteeseen.

Indikaatiot

Gastriinin ja somatostatiinin pitoisuudet ovat yleensä kääntäen verrannollisia toisiinsa. Somatostatiinin plasmapitoisuudet nousevat tiettyjen haimatuumoreiden yhteydessä.

Esivalmistelut

Paastonäytteenotto.

Tekotiheys

Kerran kuukaudessa.

Näyteastia

4 ml Li-hepariiniputki ilman geeliä (vihreä korkki).

Näytteenotto

Näyte otetaan kylmään (+2 - +5 °C) hepariiniputkeen ja kuljetetaan kylmänä laboratorioon.

Näyte (minimi)

2 ml plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Kylmäsentrifugointi, erotus ja pakastus välittömästi.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys, ks. lajittelun ohje lj-oh-6.

Viitearvot

alle 16 pmol/L.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529