Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus (2955 B -VRAbTu1 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.12.2010

Tekopaikka

SPR:n Veripalvelu (Tiedustelut: Vaasan KS/Verikeskus/(06) 213 2522).

Lähete

Hoitoyksikkö antaa potilaan esitiedot ATK-tilauksen yhteydessä ja verikeskus täyttää SPR:n Veriryhmätutkimukset-lähetteen niiden pohjalta.

Yleistä

Veriryhmävasta-aineiden tunnistus tilataan kun veriryhmävasta-aineiden seulonnassa on saatu positiivinen tulos tai muulla perusteella on syytä epäillä, että potilaalla on veriryhmävasta-aineita (esim. sopivuuskokeen tai veriryhmämäärityksen perusteella).

Tunnistus täytyy olla tehtynä, ennen kuin verensiirto voidaan turvallisesti toteuttaa. Tunnistus vie yleensä 1-3 arkipäivää. Jos aiempi tunnistuslausunto on vielä voimassa, niin voidaan toimia sen mukaan.

Veriryhmävasta-aineiden tunnistus on voimassa

  1. 5 vrk tunnistuksessa käytetyn näytteen otosta

  2. 1 vuoden näytteenotosta, mikäli 4 viikkoon ennen näytteenottoa ja näytteenoton jälkeen potilas ei ole ollut raskaana eikä ole saanut verensiirtoja.

Jos verensiirto on potilaan tilan kannalta välttämätön, ennenkuin tunnistus on ehditty tehdä, niin punasoluja annetaan verikeskuksesta potilaalle luovutettavaksi vain hoitavan lääkärin päätöksellä ja vastuulla. Tällöin punasoluyksiköt on valittu ainoastaan potilaan ABORh(D)-veriryhmän ja sopivuuskokeen perusteella. Sopivuuskokeen herkkyys veriryhmävasta-aineiden toteamisessa on jonkin verran heikompi kuin veriryhmävasta-aineiden seulonnan.

Vastasyntyneillä veriryhmävasta-aineet ovat peräisin äidiltä. Alle 8 viikon ikäisten lasten veriryhmävasta-aineiden tunnistus voidaan tehdä äidin tai lapsen näytteestä, mutta tarvittavan verimäärän vuoksi on äidistä otetttu näyte useimmiten suositeltavampi. Tunnistus on voimassa kunnes lapsi on 8 viikon ikäinen.

Indikaatiot

Epäily veriryhmävasta-aineesta.

Esivalmistelut

Tunnistus tulee ajoittaa siten, että se on voimassa suunniteltuna verensiirron ajankohtana.

Menetelmä

Vasta-aineen tunnistamiseksi potilaan näyte tutkitaan solupaneelilla entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmällä. Tutkimusta jatketaan tarvittaessa eri paneeleilla ja/tai muilla menetelmillä harkinnan mukaan.

Tekotiheys

Arkipäivisin. Tarvittaessa päivystystutkimus.

Tulos valmiina

1-3 vuorokauden sisällä. Kiireellisissä tapauksissa voidaan saada ainakin alustava lausunto saman vuorokauden aikana.

Näyteastia

2 x 6 ml EDTA-putki (liila korkki) ja lapsilla 1 x 6 ml / 3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näytteenotto

Laboratorio. Kiireellisissä tapauksisssa osasto ottaa näytteen. Näytteenottaja vastaa potilaan henkilöllisyyden toteamisesta ja kirjoittaa nimensä tutkimustarraan.

Näyte (minimi)

2 x 6 ml laskimoverta EDTA-putkiin. Lapsista 1 x 6 ml (2 ml) laskimoverta EDTA-putkeen.

Alle 8 viikon ikäisen lapsen veriryhmävasta-aineiden tunnistus suositellaan tarvittavan verimäärän vuoksi tehtävän ensisijaisesti lapsen äidin näytteellä (ks. kohta Yleistä).

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +5 °C.

Tulkinta

SPR:n Veripalvelu antaa tutkimuksesta lausunnon. Kopio lausunnosta toimitetaan hoitoyksikköön potilaan asiakirjoihin talletettavaksi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529