Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-Virus, viljely (2975 __-VirVi )

Tarkistettu

8.8.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia: (02) 313 9163, vastauskyselyt (02) 313 9164.

Lähete

Virustutkimuslähete tai asiakkaan oma lähete.

Indikaatiot

Virusinfektion etiologian selvittely

Menetelmä

Virusviljely soluviljelmässä ja tyypityksessä tarvittavat jatkotutkimukset

Tekotiheys

Viisi kertaa viikossa (ma–pe).

Tulos valmiina

Positiivinen vastaus saadaan joissakin tapauksissa parissa vuorokaudessa, mutta usein virusviljely vaatii 2–3 viikkoa.

Näyteastia

Virusviljelyn kuljetusnesteputki (UTM-virusviljelyputki): Punakorkkinen putki, jossa on 3 ml punertavaa kuljetusnestettä. Putket ovat B3:n tarvikejakeluhuoneessa kaapissa.

Näytenesteputki virtsa- ja BAL-näytteille: Punakierrekorkkinen 15 ml:n putki, jossa on 3 ml punertavaa kuljetusnestettä. Putket ovat B3:n tarvikejakeluhuoneessa, jääkaapissa. Putkiin on merkitty vanhenemispäivä. Jos neste muuttuu sameaksi, putkea ei voida käyttää.

Steriili putki: Voidaan käyttää selkäydinnestenäytteisiin tai muihin steriileihin nestenäytteisiin.

Tehdaspuhdas putki: Epästeriilien alueiden näytteet (yskös, imulima).

Ulostepurkki (tai muu tiivis astia): Soveltuu ulostenäytteisiin.

Näyte (minimi)

BAL (bronkoalveolaarilavaatio)-näyte: Näytenesteputkeen lisätään 3 ml BAL-huuhtelunestettä (merkkiviivaan asti). Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

Kudospalat ja ruumiinavausnäytteet: Mahdollisimman puhtaasti otetut näytteet laitetaan virusviljelyn kuljetusnesteputkeen ja lähetetään laboratorioon, mieluimmin jäähdytettynä (ei saa pakastaa!).

Imulimanäyte: Sairaalaimuun liitetyn mukuseks-traktorin imukatetrilla imetään potilaan nenänielusta (4–5 cm syvyydeltä nenästä) n. 0,5–2 ml limaa. Kuivissa infektioissa voidaan näytteen saamista helpottaa ruiskuttamalla nenään fysiologista keittosuolaliuosta. Näyte siirretään tehdaspuhtaaseen putkeen tai vaihtoehtoisesti imetään kuljetusneste ekstraktoriin, joka lähetetään sellaisenaan.

Nenänielutikku: Näyte voidaan ottaa myös nenän limakalvolta steriilillä pumpulitikulla, mikäli imulimanäytteen otto on hankalaa (esim. verenvuotoriski). Tikku katkaistaan virusviljelyputkeen. Testin herkkyys ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin imulimanäytteissä.

Nielunäyte: Näytteenottotikulla vedetään pitkin nielukaarien ja nielun takaseinämän limakalvoa melko voimakkaasti, jotta tikkuun saataisiin limakalvolta irronneita soluja. Tikku katkaistaan virusviljelyputkeen. Imulimanäyte on usein nielunäytettä suositeltavampi, koska siinä virusmäärä on suurempi.

Rakkulanäyte: Näyte on pyrittävä ottamaan mahdollisimman tuoreesta rakkulasta, koska viruksen määrä on niissä suurin. Puhdistamaton rakkula rikotaan kuivalla näytteenottotikulla. Rakkulanesteen annetaan imeytyä pumpuliin, jonka jälkeen hangataan tikulla rakkulanpohjaa solujen saamiseksi näytteeseen. Samalla tikulla voidaan ottaa näyte useammasta rakkulasta. Tikku katkaistaan virusviljelyputkeen.

Selkäydinnestenäyte ja muut steriilit nesteet: Näytettä otetaan noin 2 ml kuivaan, steriiliin putkeen ja toimitetaan jäähdytettynä välittömästi laboratorioon. Mikäli samasta näytteestä tulee tehtäväksi muita virustutkimuksia, näytemäärän on oltava suurempi.

Sidekalvonäyte ja muut limakalvonäytteet: Näytteenottotikulla vedetään pitkin sairastunutta sidekalvoa tms. melko voimakkaasti, jotta tikkuun saataisiin limakalvolta irronneita soluja. Tikku katkaistaan virusviljelyputkeen.

Ulostenäyte: Noin 1 cm3 ulostetta lähetetään sellaisenaan tiiviissä astiassa. Ulostenäyte sopii sekä viljelyyn että ripulivirusten antigeenin osoitukseen ja voidaan lähettää jäähdyttämättä.

Virtsanäyte: 3 ml puhtaasti laskettua virtsaa lisätään näytenesteputkeen (ks. Näyteastia). Virtsanäyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys +4 °C postitse. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 4-5 päivää (viikonlopun yli).

Tulkinta

Positiivinen (viruksen nimi) / negatiivinen + lausunto. Normaalisti negatiivinen. Positiivinen löydös on osoitus ao. viruksen aiheuttamasta tuoreesta infektiosta.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*28.12.2016 Lisätty näytteen säilymisaika, päivitetty näyteastiat ja yhteystiedot
*12.1.2018 Näyteastian muutos