Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Adrenaliini + noradrenaliini (2993 P -AdrNor )

Tarkistettu

23.11.2017

Tekopaikka

Vita laboratorio/puh. 045 7734 9040.

Yleistä

Plasman katekolamiinien määritystä voidaan käyttää feokromosytooman ja muiden katekoliamiineja tuottavien tuumorien diagnostiikassa. Seulontaluontoisena kokeena virtsan katekoliamiinimetaboliitit ovat ensisijainen vaihtoehto. Plasmakokeita käytetään ongelmatapauksissa, joissa virtsatutkimustulokset ovat ristiriidassa kliinisen kuvan kanssa.

Potilasohje

Kaikkien katekolamiinien vapautumiseen vaikuttavien aineiden käyttö pyritään lopettamaan viikoksi ennen koetta. Vaikuttavia ravintoaineita ovat banaani, kahvi ja tee. Myös lääkitys pyritään lopettamaan tutkimusta edeltäväksi vuorokaudeksi. Seuraavat lääkeaineet voivat kohottaa katekoliamiinien pitoisuutta:

- trisykliset antidepressantit

- labetaloli (Albetol)

- levodopa

- katekoliamiineja sisältävät lääkkeet

- amfetamiinit, buspironi (Buspar) ja useimmat psykoaktiiviset lääkkeet

- sotaloli

- metyylidopa

- etanoli

- bentsodiatsepiinit

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Valmiina kuukauden kuluessa.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

7 ml EDTA-putki (kylmänäytteenotto)

Näytteenotto

Vuodeosastolla verinäyte otetaan aamulla ennen kuin potilas on noussut ylös.

Välittömästi näytteenoton jälkeen näytettä sekoitetaan huolellisesti kääntelemällä ja laitetaan kylmägeeliin. Plasma erotetaan n 15 min. kuluessa sentrifugoimalla, jaetaan 2 putkeen ja pakastetaan -20 °C odottamaan analyysiä.

Näyte (minimi)

2 x 2 ml plasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna - 20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to pakastelähetyksenä.

Viitearvot
Katekoliamiini Viitearvo (nmol/l)
Adrenaliini alle 0.45
Noradrenaliini alle 2.95
Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*20.3.2013 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*23.11.2017 Viitearvomuutos.