Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Tioridatsiini (3118 S -Tiorid )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.12.2009

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Huippupitoisuus saavutetaan 1-4 tunnissa. Hyötyosuus on n. 60%. Tioridatsiini metaboloituu maksassa useiksi metaboliiteiksi, joista ainakin mesoridatsiini ja sulforidatsiini ovat aktiivisia. Jakautumistilavuus on 10-30 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on 6-42 tuntia. Myrkytyskuolemia on tapahtunut 1.5 g annoksilla. Kardiovaskulaarisia sivuvaikutuksia voi esiintyä myös hoitoannoksilla. Muiden keskushermostoa lamaannuttavien lääkkeiden esim. hypnoottien ja anesteettien tai trisyklisten antidepressanttien vaikutukset voivat lisääntyä yhteiskäytössä tioridatsiinin kanssa. Maksan metaboliaan vaikuttavat lääkkeet voivat muuttaa tioridatsiinin farmakokinetiikkaa.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa.

Näyteastia

7 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 2.7 - 4.0 µmol/l

Tulkinta

Hyvä hoitovaste saavutetaan usein jo pienemmillä tioridatsiinipitoisuuksilla kuten 0.14 - 2.0 µmol/l. Toksisina pitoisuksina on pidetty yli 4.0 µmol/l olevia tioridatsiiniarvoja. Eri lähteistä saatavat viitearvot vaihtelevat, joten potilaille mahdollisesti kehittyviä sivuvaikutuksia (mm. sydämen toiminnan muutokset) on seurattava erityisellä huolella.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529