Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Netilmysiini (pitoisuusmääritys) (3236 S -NET )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

07.10.2016

Tekopaikka

HUSLAB/Erikoiskemian prosessi, työpiste p. (09) 471 72840.

Yleistä

Netilmysiini on aminoglykosidiantibiootti, joka on oto- ja nefrotoksinen.

Indikaatiot

Netilmysiinihoidon seuranta (TDM) ja toksisuusriskin arviointi käytettäessä suuria lääkeannoksia, yhdessä muiden toksisten lääkkeiden kanssa tai potilailla, joilla on alentunut munuaisfunktio.

Esivalmistelut

Jäännöspitoisuustutkimus (0-näyte) ja huippupitoisuustutkimus (1-näyte) tilataan erikseen. Tilausvaiheessa vastataan 0-näyte/1-näyte-kysymykseen joko 0-näyte tai 1-näyte.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Kerran päivässä (ma-su). Aamulla klo 10 mennessä tekopaikan laboratorioon saapuneet näytteet määritetään saman päivän aikana.

Tulos valmiina

Viimeistään kahden päivän sisällä.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näytteenotto

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta.

Näyte (minimi)

0.5 ml (0.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy jääkaapissa viikon, pakasteena kuukausia.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä (ma-pe), jos perillä HUSLAB:ssa vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys.

Tulkinta

Jäännöspitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa. 3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l.

Huippupitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, 15 – 20 mg/l.

Netilmysiinin 0-pitoisuudet (0.5 - 2.0 mg/l) ennen seuraavaa annosta varmistavat yleensä sen, että antibiootin pitoisuus ylittää useimpien netilmysiiniherkkien patogeenien alimman estopitoisuuden ja että lääkkeen poistuma on riittävä.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus ylittää 2 mg/l annosteltaessa netilmysiiniä kolmasti vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus on mitattavissa kerran vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan netilmysiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista aina, jos seerumin kreatiniinipitoisuus nousee viitealueen yläpuolelle. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Netilmysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 2.5 tuntia (0.5 – 15 tuntia). Vastasyntyneillä eliminaation puoliintumisaika on noin 9 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, furosemidi, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksisesta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten aineiden kanssa. Munuaisten vajaatoiminta altistaa haittavaikutuksille.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Muutokset

*20.1.2016 Näyteputken muutos.
*07.10.2016 Menetelmä- ja tekopaikkamuutos