Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Mitotaani (Lysodren) (3378 P -Mitotan )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.10.2021

Tekopaikka

HRA Pharma.

Lähete

Näytteen mukana on oltava Lysosafe Tracking Document (lääkäri täyttää).

Indikaatiot

Mitotaani-pitoisuuden seuranta.

Esivalmistelut

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näytteenotto on mahdollinen Vaasassa vain ma-ke klo 13 asti, mutta ei juuri ennen kansallisia juhlapyhiä, ja näytteen lähettämisestä on sovittava Tampereen keskuslaboratorion lähtevien näytteiden kanssa.

Menetelmä

Kaasukromatografis-massaspektrometrinen (GC-MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml:n EDTA-putki (lila korkki).

Näyte (minimi)

1.5 ml EDTA-plasmaa kahteen putkeen jaettuna.

Tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Ohje laboratoriolle

Näyteputket sentrifugoidaan 30 min kuluessa näytteenotosta +4 °C, 15 min. EDTA-plasma jaetaan kahteen lähetysputkeen.

Näytteen lähetys

Näytteenotto on mahdollinen Vaasassa vain ma-ke klo 13 asti, mutta ei juuri ennen kansallisia juhlapyhiä, ja näytteen lähettämisestä on sovittava Tampereen keskuslaboratorion lähtevien näytteiden kanssa.

Erotellut EDTA-plasmanäyteputket säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä näytteenottopäivänä Tampereen keskuslaboratorioon toimitettavaksi sieltä edelleen analysointilaboratorioon.

Viitearvot

14 mg/L - 20 mg/L

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Muutokset

*1.1.2019 Kuljetus UPSin välityksellä.
*12.10.2021 Näyteastiatiedon, näytteen säilytys- ja lähetysohjeiden sekä menetelmätiedon päivitys.