Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Bm-Soluviljely (3417 Bm-SoluVi )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 47174313.

Lähete

ATK-tilauksessa on mainittava työdiagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Indikaatiot

Myeloproliferatiivisen sairauden epäily, epäselvän erytrosytoosin tai trombosytoosin selvittely.

Esivalmistelut

Kuljetusjärjestelyiden takia näytteenottopäivä on sovittava laboratorion kanssa etukäteen p. 2512.

Menetelmä

Pesäkeviljely puolikiinteässä kasvualustassa, tulostus mikroskopoimalla.

Tulos valmiina

3 viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml (4 ml) Li-hepariiniputki ilman geeliä (tummanvihreä korkki).

Näyte (minimi)

3-4 ml luuydintä jaettuna kahteen hepariiniputkeen.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä.

Tulkinta

Erytrooisten ja/tai megakaryosyyttipesäkkeiden kasvu ilman spesifisiä kasvutekijöitä (ns. spontaani pesäkekasvu) on poikkeava löydös. Pesäkkeiden lukumäärän ohella myös niiden morfologia huomioidaan löydöksen tulkinnassa. Kokonaan puuttuva pesäkekasvu on poikkeavaa, mutta koska menetelmä on altis teknisille häiriöille voi puuttuva kasvu olla väärä löydös ja on indikaatio tutkimuksen uusimiselle. Tutkimuksen luonteesta johtuen ei tarkkoja viitearvoja voida antaa.

Tuloksista annetaan kirjallinen lausunto. Polysytemia veran diagnostisissa kriteereissä (WHO 2001) spontaani erytrooinen pesäkekasvu on yksi pääkriteeri (A5).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (03\) 213 2529