Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Sieni, lajimääritys (3506 __-SienLm )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.5.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Mykologian yksikkö, puh.(09) 4717 6290 tai (09) 4717 6292.

Indikaatiot

Tutkimuksella pyritään yksittäisen sienikannan mahdollisimman tarkkaan nimeämiseen ja sen kautta löydöksen kliinisen merkityksen arvioimiseen. Epäillyn sienitaudin etiologian selvittely.

Esivalmistelut

Potilaan taustatiedot (matkustusanamneesi, kliiniset oireet, mahdollinen immunosupressiotila ym.), näytteen laatu ja primäärikasvun määrä sekä natiivitutkimuksen tulos ovat välttämättömiä, jos halutaan arvio löydöksen kliinisestä merkityksestä. Herkkyysmääritys sienilääkkeille tehdään jatkotutkimuksena vain erikseen pyydettäessä.

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineilla ja tunnistaminen. Mikrosienten identifiointi perustuu morfologisiin erikoispiirteisiin referenssielatusaineilla ja metaboliatesteihin.

Tekotiheys

Arkisin (ma - pe).

Tulos valmiina

Tulokset valmiina löydöskohtaisesti yleensä 1-2 viikon aikana. Hidaskasvuiset ja sekaviljelmät voivat vaatia pidemmän tutkimusajan.

Näyte (minimi)

Näytteeksi lähetetään tutkittavan sienikannan puhdasviljelmä.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä eikä rikkoontua matkalla.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Mykologi Pirkko Koukila-Kähkölä / (09) 4717 6293 / 050 427 1927 ja lääkäri Pentti Kuusela/ (09) 1912 6368 / 050 427 0143.

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.