Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Fosfolipidi, vasta-aineet (3607 P -PLAb )

Tarkistettu

4.6.2018

Tekopaikka

HUSLAB/Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

Osatutkimukset:

P -KardAbG P -Kardiolipiini, IgG vasta-aineet
P -B2GPAbG S -Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet
P -LupusAK P -Lupusantikoagulantti
P -LARVVCt P -Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus
P -LAaPTCt P -Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus
Indikaatiot

Tukostaipumuksen ja toistuvien keskenmenojen sekä sikiökuoleman selvittely.

Esivalmistelut

Antikoagulaatiohoidon aikana vain negatiivinen lupusantikoagulanttilöydös on luotettava, mutta vasta-ainetutkimusten tuloksiin antikoagulaatiohoito ei vaikuta.

Kiireellisissä tapauksissa näytteiden on oltava laboratoriossa aamulla klo 7.30 (potilaan oltava B1-näytteenotossa klo 7).

Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää. Esitietokysymyksiin vastataan tutkimusta tilattaessa suoraan laboratorion tietojärjestelmään. Esitietokysymykset:

 • Onko nyt akuutti verisuonitukos: milloin, minkälainen?
 • Onko ollut aikaisemmin valtimo- tai laskimotukoksia: milloin, minkälainen?
 • Suvussa tukostaipumusta: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko nyt akuutti infektio: ei/kyllä/ei tietoa
 • Raskaana tai juuri synnyttänyt: milloin?
 • Toistuvat keskenmenot: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko varfariinihoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko fraktioimaton hepariinihoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko LMWH-hoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys: esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA tms."
 • Lisätietoa tulkitsijalle: kysymyksen asettelu, akuuttiin tilaan tai lääkityksiin liittyen muut tiedot tms.
Menetelmä

Katso osatutkimukset. Plasman fosfolipidivasta-aineita tutkitaan lupus-antikoagulanttitestillä (fosfolipidiherkkä APTT ja Russell viper venom test) sekä entsyymi-immunomäärityksellä kardiolipiini-IgG- ja beta2- glykoproteiini-IgG-vasta-aineet.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

3x2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

3x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys kerran viikossa.

Viitearvot

Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.6.2018 käyttöön uudet osatutkimukset P -LARVVCt ja P -LAaPTCt