Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Kalsium, ionisoitunut (3673 S -Ca-Ion )

Tarkistettu

18.6.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520.

Menetelmä

Ionispesifinen Ca2+-elektrodi. Tuloksena vastataan ns. aktuaalinen pitoisuus, jossa ei tehdä pH-korjausta.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Kahden tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon, kiireelliset verikaasuruiskuun otetut näytteet 30 min kuluessa.

Häiriötekijät

Mikäli näyte joutuu tekemisiin ilman kanssa, kohoaa sen pH hiilidioksidin häviämisen takia. Tämä saattaa laskea merkittävästi ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta.

Anaerobisesti säilytetyn kokoveren pH laskee laktaattimuodostuksen takia, mikä hieman pyrkii nostamaan ionisoituneen kalsiumin tulosta. Tämä voidaan estää nopealla jäähdytyksellä.

Näyteastia

Seeruminäytteet: 4 ml seerumigeeliputki. Hepariiniruisku tai hepariinikapillaari.

Keskussairaalaan osastonäytteenotossa päivystysnäytteet otetaan seerumigeeliputkiin, hepariiniruiskuhin tai hepariinikapillaareihin. Käytössä olevat verikaasuruiskut ja -kapillaarit: Radiometer safePICO Aspirator, ks. käyttöohje tai Radiometer Clinitubes D957G-70-125-kapillaari.

Näytteenotto

Seeruminäyte: Vain lyhyt aikaisen staassin käyttö on sallittua (1 min.). Mieluummin ilman staassia. Avonäytteenottoa ei saa käyttää. Näyte otetaan seerumigeeliputkeen. Putken korkkia ei saa avata. Huoneenlämmössä ollut näyte annetaan hyytyä ja sentrifugoidaan mahdollisimman pian viimeistään 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Seeruminäytteenotto ei sovellu potilaille, joilla on hyytymishäiriöitä tai joille on juuri annettu hepariinia.

Ruiskunäyte:Ruiskunäytteenotossa vain lyhyt aikaisen staassin käyttö on sallittua (1 min.) Mieluummin ilman staassia. Näyte otetaan mahdollisimman anaerobisesti ruiskuun, josta poistetaan ilma välittömästi. Ruisku suljetaan ja sekoitetaan huolellisesti rauhallisesti pyörittelemällä ja kääntelemällä useita kertoja.

Ihopistosnäyte: Erikoiskapillaari, jossa on pieni rautalanka täytetään kokonaan ja suljetaan tulpilla. Sekoitetaan hyvin magneetilla. Kapillaarissa ei saa olla ilmaa.

Näyte (minimi)

Seerumi: Avaamaton seerumigeeliputki.

Kokoverinäyte: 1 ml (0.5 ml) venaverta tai 0.2 ml kapillaariverta.

Näytteen säilytys

SEERUMIGEELIPUTKESSA huoneenlämmössä ollut näyte annetaan hyytyä ja sentrifugoidaan

mahdollisimman pian viimeistään 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Jos seerumigeeliputken sentrifugoinnin viive on yli 1 tunnin, niin näyte tulee olla koko ajan jäähdytettynä, jolloin se säilyy analyysikelpoisena 2 tuntia. Sentrifugoitu seerumigeeliputki säilyy avaamattomana 24 tuntia jääkaapissa.

HEPARIINIRUISKUUN otettu näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä, mikäli määritys tehdään 15 minuutin kuluessa näytteenotosta. Muutoin näyte jäähdytetään jääkaappikylmän geelipussin välissä, jolloin se on analysoitava 2 tunnin sisällä näytteenotosta. Näyte ei saa jäätyä.

HEPARIINIKAPILLAARI näyte on mitattava heti tai muuten se tulee laittaa myös jääkaappikylmän geelipussin väliin. Jääkaappikylmän kapillaarinäytteen säilyvyys on alle 1 tunti.

Aluenäytteenotto

Huoneenlämmössä olleen seerumigeeliputken annetaan hyytyä ja sentrifugoidaan

mahdollisimman pian viimeistään 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Jos seerumigeeliputken sentrifugoinnin viive on yli 1 tunnin, niin näyte tulee olla koko ajan jäähdytettynä, jolloin se säilyy analyysikelpoisena 2 tuntia. Sentrifugoitu seerumigeeliputki säilyy avaamattomana 24 tuntia jääkaapissa.

Viitearvot

Aikuiset: 1.15 - 1.30 mmol/l

Lapset:

0-2 vrk 1.30 - 1.60 mmol/l
3-7 vrk 1.20 - 1.48 mmol/l
8 vrk-15v 1.20 - 1.38 mmol/l
Tulkinta

Ionisoitunut kalsium kuvaa paremmin biologisesti aktiivista, soluissa vaikuttavaa kalsiumia kuin kokonaiskalsium (2013 fS-Ca). Ionisoitunut kalsium on vastasyntyneillä synnytyksen yhteydessä korkea ja laskee 2-3 päivän kuluessa n. 10-20 % lähtötasostaan. Noin viikon sisällä saavutetaan stabiili lasten taso, joka on hieman aikuista korkeampi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.9.2013 systeemilyhenne muutettu plasmasta seerumiksi (S -).
*1.4.2014 näytteen säilytysohjeita tarkennettu.
*4.4.2014 näytteenottoastia kohtaa tarkennettu
*18.6.2019 ohjetta päivitetty erilaisten näytemuotojen säilyvyydet.