Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Fibriinin D-dimeerit (kval), VTK, Laihia, Malax-Korsnäs (3939 P -tkFIDDO )

Tarkistettu

17.11.2014

Tekopaikka

Vaasan KS:n kliininen laboratorion Vaasan, Laihian ja Maalahden aluelaboratoriot.

Indikaatiot

DIK-syndrooman, laskimotromboosien ja keuhkoembolioiden diagnostiikka (poissulku)

Menetelmä

Immunokromatografia-pikatesti. Eri menetelmät eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

Saman päivän kuluessa. Kiireellinen näyte on valmis 2 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Hepariiniputki (vihreä korkki)

Näytteenotto

Näyte otetaan atraumaattisesti hepariiniputkeen.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) hepariinikokoveri.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy kokoverenä näytteenottoputkessa 2 vuorokautta.

Viitearvot

alle 0.5 mg/l

Tulostus fibrinogeeniekvivalentteina/l, eli FEU/l.

Tulkinta

Fibriinin hajoamistuotteita on osoitettavissa tautitiloissa, joissa esiintyy kiihtynyttä fibrinolyysiä. Plasman fibriinin D-dimeerin pitoisuus kohoaa disseminoidussa intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK), mutta myös useissa muissa tautitiloissa, joihin liittyy kiihtynyttä fibrinolyysiä, kuten laskimotukoksissa, keuhkoembolioissa, raskauden loppuvaiheen komplikaatioissa (pre-enklampsia), vaikeassa maksan vajaatoiminnassa, traumoissa syöpätaudeissa ja leikkauksissa. Lisäksi määrä nousee iän myötä.

Kokemusten perusteella avohoitopotilailla menetelmästä olisi hyötyä laskimotromboosin poissulkudiagnostiikassa. Fibriinin D-dimeerien määrityksen herkkyys on siinä tapauksessa hyvä (87%) ja normaali vastaus sulkee laskimotukoksen melko suurella varmuudella. Menetelmän spesifisyys on sen sijaan melko heikko (51%) ja vain noin puolella potilaista, joilla on koholla oleva D-Dimeeri pitoisuus, voidaan kuvantamismenetelmillä osoittaa tukos. Kohonneet arvot eivät ilmaise kiihtyneen fibrinolyysin etiologiaa. Esim. vuodeosastopotilailla, joilla esiintyy pinnallisia laskimotulehduksia, leikkaustraumoja ja vaikeita tauteja (maligniteetit) saadaan runsaasti poikkeavan korkeita arvoja.

Raskauden aikana D-dimeeri-tutkimus korreloi huonosti tromboosiriskiin.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529