Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Klooripromatsiini (3963 S -Klorprm )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.12.2009

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Huippupitoisuus saavutetaan yleensä 3-5 tunnissa. Hyötyosuus on n. 10 - 70%. Klooripromatsiini metaboloituu valtaosin maksassa, osa metaboliiteista on farmakologisesti aktiivisia. Jakautumistilavuus on 20 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on 6-120 tuntia (keskimäärin 30 tuntia). Yhteisvaikutukset ovat mahdollisia mm. muiden keskushermostoa lamaannuttavien lääkeaineiden kanssa (esim. sedatiivit, hypnootit, antihistamiinit, opiaatit ja alkoholi).

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki). Geeliputket eivät sovellu.

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Suojattava valolta.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Ei yksiselitteisiä viitearvoja.

Tulkinta

Terapeuttisen alueen katsotaan olevan 95 - 310 nmol/l. Lapsilla hoitoalue on tasoa 125 - 250 nmol/l. Erot johtuvat pääasiassa yksilöllisestä vaihtelusta klooripromatsiinin hyötyosuudesta. Vakavaa keskushermoston lamaantumista esiintyy yleensä yli 5 g annoksen jälkeen. Kirjallisuudessa on kuvattu kuolemantapaus aikuisella jo 2 g annoksella. Lapsilla kuolemaan johtava annos on n. 20-74 mg/kg. Toksisena pitoisuutena pidetään yli 2300 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529