Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Tromboositaipumuksen selvittely (4025 P -Trombot )

Tarkistettu

4.6.2018

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

Osatutkimukset:

P -TT. P -Tromboplastiiniaika, HUSLAB
P -Trombai P -Trombiiniaika
P -FVIII. P -Hyytymistekijä VIII
P -AT3 P -Antitrombiini III, HUSLAB
P -PC P -Proteiini C
P -PS-AgV P -Proteiini S, antigeeni, vapaa
P -KardAbG P -Kardiolipiini, IgG vasta-aineet
P -B2GPAbG S -Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet
P -APCres P -APC-resistenssi
B -FV-D B -Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus
B -FII-D B -Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus
P -LupusAK P -Lupusantikoagulantti
P -LARVVCt P -Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus
P -LAaPTCt P -Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus
Indikaatiot

Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen selvittely, erityisesti jos:

 • potilaalla todetaan tukos epätavallisessa paikassa, toistuva tai idiopaattinen tukos (ilman altistusta)
 • tukospotilas on nuori (alle 50-v.)
 • potilaan lähisuvussa on laskimotukoksen sairastaneita tai yleistynyt tukostaipumus
 • anamneesissa on sekä valtimo- että laskimotukoksia tai valtimotukos ilman verisuonitautia
 • potilaalla on ollut toistuvia keskenmenoja tai sikiökuolema
Esivalmistelut

Tutkimuksen tilauksen yhteydessä on annettava potilaan esitiedot eli vastattava seuraaviin kysymyksiin.

 • Onko nyt akuutti verisuonitukos: milloin, minkälainen?
 • Onko ollut aikaisemmin valtimo- tai laskimotukoksia: milloin, minkälainen?
 • Suvussa tukostaipumusta: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko nyt akuutti infektio: ei/kyllä/ei tietoa
 • Raskaana tai juuri synnyttänyt: milloin?
 • Toistuvat keskenmenot: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko varfariinihoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko fraktioimaton hepariinihoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko LMWH-hoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys: esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA tms."
 • Lisätietoa tulkitsijalle: kysymyksen asettelu, akuuttiin tilaan tai lääkityksiin liittyen muut tiedot tms.
Menetelmä

Katso osatutkimusten kohdalta.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

4x2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

Kolme putkea sentrifugoidaan ja plasma erotetaan kolmeen muoviputkeen (3 x n.0.6 ml); nämä tulevat hyytymistekijämäärityksiin. Neljäs 2 ml:n sitraattikokoveriputki, jota ei sentrifugoida, tulee DNA-analyyseihin (B -FV-D ja B -FII-D). Lapsilta riittää 0.5 ml kokoverta DNA-analyyseihin.

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kolmeen lähetysputkeen. Plasmanäytteet säilytetään pakastettuna -20 °C.

B -FV-D ja B -FII-D -näytteitä ei eroteta ja ne säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20°C 2 vko, pitempiaikainen -70°C

Näytteen lähetys

Kerran viikossa plasmat lähetetään pakastelähetyksenä. B -FV-D ja B -FII-D -näytteet lähetetään huoneenlämmössä.

Tulkinta

Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen laboratorioselvittely. Tutkimusta pyydettäessä tulisi ottaa huomioon, että näytteenoton ajankohta ja kliininen tilanne vaikuttavat määrityksiin. Akuutin tukoksen yhteydessä näyte tulisi ottaa ennen antikoagulaatio- tai fibrinolyyttisen hoidon aloittamista tai yli 1 kk antikoagulaatiohoidon lopetuksesta, mikäli lääkitys on kliinisin indikaatioin lopetettavissa. Alkuvaiheessa saatu tutkimustulos auttaa pysyvän antikoagulaatiohoidon tarpeen arvioinnissa. Tulkinnassa on huomioitava, että akuuteissa tilanteissa luonnollisten antikoagulanttien (antitrombiini, proteiini C, proteiini S:n vapaa antigeeni) pitoisuudet voivat laskea ja hyytymistekijä FVIII:n taso nousta. Akuutissa vaiheessa todettu poikkeavuus on varmennettava uusintatutkimuksella, tavallisesti n. 2-6 kk:n kuluttua, kun kliininen tilanne on rauhoittunut ja jos antikoagulaatiohoito on päättynyt. Tällöin riittää normaalista poikenneen osatutkimuksen uudelleenmääritys. DNA-tutkimuksia (FV-D ja FII-D) ei ole

aiheellista toistaa.

Marevan-hoidon aikana proteiini C- ja S-tasot laskevat ja vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Hepariinihoito (myös LMWH) voi vaikuttaa FVIII-, lupusantikoagulantti- ja antitrombiini-määrityksiin. Tällöin poikkeavat löydökset voidaan kontrolloida yli 1 kk ak-hoidon päättymisestä.

Lupusantikoagulantti-tutkimus sisältää aina kaksi seulontatutkimusta. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, näille tehdään tutkimuskohtaiset tarkentavat varmennustestit P -LAaPTCt ja/tai P -LARVVCt.

Mikäli suvussa on poikkeava tukostaipumus ja todettu spesifinen perinnöllinen trombofilia, lähisukulaisilta voidaan kliinisen harkinnan mukaan määrittää ko. yksittäinen trombofilia.

Normaalit löydökset eivät poissulje muun perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen mahdollisuutta. Hankinnaisen tukostaipumuksen selvittämiseksi tutkimuspaketti voidaan kliinisen tilanteen mukaan uusia, tällöin laboratorio ei toista geenitutkimuksia.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Joskus HUSLAB haluaa kontrolloida AT3 -tuloksen ja silloin on pyydettävä HUSLABissa tehtävä AT3-pyyntö: P -AT3-HUS. Huom. Älä sekoita tätä Vaasan keskusairaalassa tehtävään P -AT3-pyyntöön!

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.6.2018 käyttöön uudet osatutkimukset P -LARVVCt ja P -LAaPTCt