Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Tratsodoni (4026 S -Trats )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.07.2014

Tekopaikka

Synlab Suomi oy/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Tratsodoni on triatsolopyridiinijohdos, jota käytetään erityyppisten masennustilojen hoitoon. Tratsodoni imeytyy suun kautta annettuna nopeasti ja melko täydellisesti. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 2 tunnissa. Tratsodoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Tratsodonin jakautumistilavuus on n. 1 l/kg. Jakautumistilavuus on suurentunut ja puhdistuma pienentynyt (normaalisti 2.1 ± 0.1 ml/min/kg) vanhuksilla ja ylipainoisilla henkilöillä. Eliminaation puoliintumisaika on 7-13 tuntia. Puoliintumisaika pitenee vanhuksilla ja lihavilla. Tratsodoni erittyy virtsaan metaboliitteina, muuttumattomana vain alle 1 %. Huomioitava: mahdolliset vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa

Indikaatiot

Tratsodoni on tiatsilopyridiini johdannainen, jota käytetään erityyppisten masennustilojen hoitoon.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC/MS/MS).

Näyteastia

7 ml seerumiputki (punainen korkki). Geeliputket eivät sovellu.

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Tratsodonin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöstä toiseen. Selkeää yksiselitteistä korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty. Terapeuttisella alueella tratsodonin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 2.1- 4.3 µmol/l (0.8-1.6 mg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529