Vaasa, laboratorio-ohjekirja

cU-Albumiini, mikroalbuminuria (4084 cU-Alb-Mi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Lievästi kohonnut albumiinieritys virtsaan edeltää diabeetikoilla kliinistä nefropatiaa. Munuaismuutosten toteaminen taudin varhaisessa vaiheessa auttaa tehostamaan hoitoa ja parantaa taudin ennustetta.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian riskin arvioiminen.

Esivalmistelut

Potilaan kertavirtsasta tulisi osastolla tai terveyskeskuksessa määrittää albumiinieritys tavallisella virtsan liuskakokeella (U -Alb-O). Mikäli siinä saadaan positiivinen tulos (yli 300 mg/l), on potilaalla jo selvä albuminuria ja mikroalbumiinin määritykselle ei ole kliinistä indikaatiota. Näissä tapauksissa voidaan pyytää vuorokausivirtsan proteiinimääritys (2513 dU-Prot).

Potilasohje

Tutkimukseen liittyvät potilasohjeet löytyvät Vaasan keskussairaalan internetsivuilta nimikkeillä Natturinsamling för bestämning av albumin tai Yövirtsan keräysohje albumiinierityksen tutkimista varten. Keräysastiaan liimattava tarra tilataan laboratoriosta.

Menetelmä

Immunoturbidometria.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräys yön yli. Suositeltava keräysaika on vähintäin 6 tuntia, jolloin potilas on levossa. Keräyksen ajan virtsa säilytetään kylmässä. Keräyksen todelliset alkamis- ja päättymisajat kirjoitetaan keräysastiaan liimattavaan tarraan minuutin tarkkuudella. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Jos virtsankeräyksen aloitus- ja lopetusajat puuttuvat, suorittaa laboratorio tutkimuksen 1029 U -Alb ja vastaa tuloksen yksikössä mg/l.

Näyte (minimi)

4-10 ml keräysvirtsaa, ks. Keräysvirtsojen käsittely.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla, ks. keräysvirtsojen käsittely. Keräysvirtsa sekoitetaan ja otetaan 10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumiputkeen (BD 364915, vaaleanruskea korkki) ja koko näytteen tilavuus kirjoitetaan tutkimustarraan. Keräysaika (s) syötetään osatutkimuksen cU-Aika vastaukseksi. Putket sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Ei saa pakastaa, sillä pakastaminen laskee albumiinipitoisuutta.

Aluenäytteenotto

Kylmälähetys. Näytteeksi lähetetään 10 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa. Putkitarrassa ilmoitetaan keräysvirtsan kokonaismäärä ja keräyksen aloitus- ja lopetusajat minuutin tarkkuudella.

Viitearvot

Kaikki: alle 20 µg/min

Tulkinta

Albumiinin erityksen lisääntyminen virtsaan ennakoi myöhemmän diabeettisen nefropatian syntyä. Virtsan lisääntynyttä albumiinin eritystä esiintyy myös muissa glomerulusvaurioissa, esim. hypertoniaan liittyen.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712