Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Ameeba, värjäys (uloste, kudospalan leimausnäyte, aspiraatti tai kauhanäyte) (4088 __-AmebVr )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.11.2018

Tekopaikka

HUSLAB Parasitologian yksikkö, puh (09) 47175992.

Lähete

HUSLAB/Bakteriologiset tutkimukset.

Yleistä

Tutkimusta käytetään mikäli ameebaa ei ole löytynyt F-Para-O-näytteistä ja potilaalla on pitkittynyt, voimakas tai jatkuva ripuli.

Indikaatiot

Dysenteria (veriripuli). Dientameba fragilis-epäily.

Menetelmä

Erikoisvärjäysten mikroskopointi. Suolenseinämästä, maksa-absessista jne. otetuista näytteistä etsitään ameeban vegetatiivisia trofotsoiitteja.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

Kierrekorkillinen EcoFix-purkki. Noudettavissa mikrobiologian laboratoriosta B2. Huom! Ecofix sisältää sinkkisulfaattia ja polyvinyylialkoholia. Se on luokiteltu ärsyttäväksi, helposti syttyväksi ja ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi. Vanhentunut kiinnite on ongelmajätettä, ja se voidaan palauttaa mikrobiologian laboratorioon B2 ongelmajätelaitokselle toimittamista varten.

Näyte (minimi)

Tutkimus voidaan tehdä kudospalan leimausnäytteestä, absessiaspiraatista tai kauhanäytteestä. Huom. ulostenäytteille ei enää tehdä -AmebVr -tutkimusta. Suositeltava tutkimus ulostenäytteille on 6375 F -ParaNhO.

KUDOSPALA: Kudospalasta tehdään lähettävässä yksikössä ns. leimausnäyte:

  1. Pienestä kudospalasta (halkaisija alle 3mm, esim. suolibiopsia) leimausnäyte tehdään hieromalla ja murskaamalla kudospala 2 - 4 objektilasilla olevaan EcoFix-kiinnitteeseen (2-3 pisaraa EcoFix:ia kullakin lasilla) ja levittämällä näyte ohueksi kerrokseksi laseille.
  2. Suuri kudospala (halkaisija ≥ 3mm) leikataan veitsellä kahtia ja lähetetään puolet histopatologiseen tutkimukseen (-ParaPAD) ja toisesta puolesta tehdään leimausnäyte. Suuren kudospalan leimausnäyte tehdään painelemalla useita tuoreita kudospalan leikkauspintoja vierekkäin 2 - 4 objektilasille ja lisäämällä välittömästi laseille EcoFix-kiinnitettä siten, että leimauskohdat peittyvät. Näytelasit lähetetään kuivina.

ASPIRAATIO- TAI KAUHANÄYTE: Näyte sekoitetaan hyvin pienessä putkessa 0.5 - 1.0 ml:aan EcoFix-kiinnitettä ennen lähettämistä.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä tai kuivua. Säilyvyys 1-2 vuotta.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Löydöksistä annetaan lausunto. Patologista Entamoeba histolyticaa ja nonpatogeenista E. disparia ei voida erottaa toisistaan morfologisesti. Huom! Vesiripulissa suositellaan Ameeba-värjäyksen lisäksi formaliininäytteestä tehtävää F -CrypVr-tutkimusta, erityisesti Cyclosporaa tai Cystoisosporaa epäiltäessä. E. histolyticaa epäiltäessä suosittelemme F -ParaNhO-tutkimusta, jolla voidaan havaita patogeeninen E. histolytica nonpatogeenisen E. disparin häiritsemättä. Veriripulin yhteydessä suositellaan herkästi tehtäväksi sigmoidoskopia, jossa otetaan (kauhalla) limakalvonäyte. Kauhanäyte kannattaa tutkia 30 min kuluessa näytteenotosta liikkuvien trofotsoiittien toteamiseksi. Ennen näytteenottoa suositellaan konsultaatiota. Kudospalan osalta ks. -ParaPAD. Vasta-aine määrityksen osalta ks. 1053 S -AmebAb.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*1.6.2010 Näyteastian muutos
*3.4.2014 Lähetetiedot ja lähete liitteeksi
*28.11.2018 Ulostenäyte poistettu sallituista näytteenlaaduista (11.12.2018 alkaen)