Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNA-tutkimus (4277 B -TAg-D )

Tarkistettu

01.09.2019

Tekopaikka

Fimlab/Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, päivystysaikana p. (03) 311 76536.

Lähete

Fimlab, Trombosyyttitutkimukset-lähete.

Yleistä

Trombosyyttispesifisiin antigeeneihin (HPA, human platelet antigen) kohdistuvia vasta-aineita voi syntyä trombosyyttisiirtojen ja raskauksien seurauksena. Yleisimmät trombosyyttiantigeenit ovat HPA-1, -2, -3, -4, -5, -6 ja -15, joista jokaisella on a- ja/tai b-alleeli joko homo- tai heterotsygoottisena.

Indikaatiot

Sikiön ja vastasyntyneen trombosytopeniatutkimukset (katso myös Immunotrombosytopeniatutkimus, vastasyntyneen). Immunisoituminen trombosyttiantigeeneille verensiirtojen yhteydessä. Posttrasfuusiopurppura-epäily (PTP). Käytännössä tutkimusta tehdään yleensä Veripalvelun potilastutkimuslaboratorion ehdottamana jatkotutkimuksena tai osana muita trombosyyttitutkimuksia.

Menetelmä

PCR-SSP.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

Na-sitraatti- tai EDTA-putki.

Näytteenotto

Näytteitä käsittelevien henkilöiden on käytettävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi.

Näyte (minimi)

6 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Lapsesta vähintään 0.5–2 ml sitraatti- tai EDTA-verta. Lapsivesinäytettä 10 ml ruisku.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä (17 - 24 °C) postitse. Lapsivesinäyte on lähetettävä ehdottomasti huoneenlämmössä.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529