Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Hepatitis B -virus, nukleiinihappo, (kval) (4312 S -HBVNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.04.2013

Tekopaikka

Vita laboratorio/09 228 800.

Indikaatiot

Epäiltäessä hepatiitti B -infektiota muiden testien ollessa negatiiviset tai niiden tulosten ollessa ristiriitaisia; epäiltäessä HBV-variantin aiheuttamaa infektiota.

Esivalmistelut

Muista potilaan verieristys jo näytteenottovaiheessa.

Menetelmä

Hepatiitti B -viruksen DNA:n osoittaminen polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (PCR).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

4 vrk jääkaapissa +5 ºC, muutoin näyte on säilytettävä ja lähetettävä pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, pakastetut näytteet pakastettuna.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

HBV-DNA:n läsnäolo seerumissa/plasmassa viittaa aktiiviin hepatiitti B-virusinfektioon. Negatiivinen tulos ei ole poissulkeva.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*19.04.2013 Tekopaikkamuutos.