Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Levomepromatsiini (4333 S -Levomep )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.03.2013

Tekopaikka

Synlab Suomi oy Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Levomepromatsiini (metotrimepratsiini) - hoidon seuranta. Levomepromatsiini on alifaattisiin fentiatsiineihin kuuluva neurolepti, jota käytetään skitsofrenian ja muiden psykoosien hoitoon sekä unihäiriöihin.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa/viikko.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte (minimi)

3 ml (1 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +4 °C valolta suojattuna, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Pitoisuudet vakaassa tilassa 12 tuntia lääkkeen nauttimisesta annoksilla 50-350 mg/vrk vaihtelevat välillä 20-200 nmol/l (7-66 µg/l).

Tulkinta

Levomepromatsiinilla on klooripromatsiinia voimakkaampi sedatiivinen ja analgeettinen vaikutus. Levomepromatsiinin merkittävän ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus on noin 50 %. Levomepromatsiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-3 tunnissa. Sen jakautumistilavuus on 23-42 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yleensä 15-30 tunnin välillä mutta voi olla jopa 3 vuorokautta. Levomepromatsiinin puhdistuma vaihtelee välillä 847-1272 ml/min. Päämetaboliitit desmetyylilevomepromatsiini ja levomepromatsiinisulfoksidi ovat aktiivisia. Näistä vain sulfoksidia löytyy oraalisen annon jälkeen. Sen pitoisuudet ovat 1.5-3-kertaiset kanta-aineeseen verrattuna. Yhteisvaikutuksia voi esiintyä erityisesti CYP2D6 estäjien kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*13.03.2013 Tekopaikkamuutos