Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Troponiini T (kval) (4464 B -TnT-O )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

14.9.2021

Tekopaikka

Fimlab oy/

Vaasa, kemian laboratorio/ 06 2132519,

Laihian laboratorio/ 041 7307363,

Maalahden laboratorio/ 041 7307365,

Uudenkaarlepyyn laboratorio/ 06 2131626.

Yleistä

4464 B -TnT-O (troponiini-T pikamääritys), joka on semikvantitatiivinen menetelmä, on käytössä avoterveydenhuollon tutkimuksena muissa VKS:n laboratoriossa sekä varsinaisen kvantitatiivisen troponiinimäärityksen (4532 P -TnT) varamenetelmänä Vaasan keskussairaalan Hietalahden laboratoriossa, missä B -TnT-O tehdään silloin kun 4532 P -TnT:a ei jostain syystä voida heti tehdä, esim. laiterikon tai huollon takia.

Käytetty TnT:n pikakoe käyttää samoja vasta-aineita kuin kvantitatiivinen menetelmä. Se on tulostasoltaan sama ja mittaa spesifisesti sydänlihaksen TnT:n pitoisuutta. Pikastestin herkkyys ja toistettavuus eivät kuitenkaan ole yhtä hyviä kuin varsinaisella laboratoriotestillä eikä sitä voida käyttää troponiinitasojen kvantitatiiviseen seurantaan.

Luurankolihaksen troponiini T:n pitoisuus näytteessä ei vaikuta tulokseen.

Indikaatiot

Sydänlihasvaurion toteaminen.

Menetelmä

Immunokromatografiaan perustuva pikatesti kokoverestä. Pikatestistä vastataan seuraavanlaisia tuloksia:

  1. alle 40 ng/l, jos troponiinitaso on alle menetelmän herkkyysrajan
  2. numeerinen tulos, jos troponiinitaso on alueella 40-2000 ng/l
  3. yli 2000 ng/l, jos troponiinitaso ylittää mittausalueen

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Noin 1 tunnin kuluttua näytteenotosta.

Näyteastia

4 ml Li-Hepariiniputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) hepariiniverta. Seerumi tai plasma ei käy analyysiin.

Viitearvot

Alle 40 ng/l.

Tulkinta

Ks. 4532 P -TnT.

Troponiinien etu muihin sydäninfarktin entsyymimerkkiaineisiin (CK-MB) verrattuna on niiden suuri sydänlihasspesifisyys ja muutoksen laaja aikaikkuna. Kohonneet pitoisuudet voidaan havaita veressä noin 4-6 tunnin kuluttua sepelvaltimotukoksesta ja oireiden alkamisesta (vaihtelu 3-9 tuntia) ja ne säilyvät kohonneena jopa 14 vuorokautta.

Normaalilla TnT-O pikakokeen tuloksella ei tule sulkea pois sydänlihasvauriota ennenkuin infarktin oireiden alusta on kulunut vähintään 8-24 tuntia. Suositus on, että jos B -TnT-O pikakoe on tehty heti potilaan tultua hoitoon ja tulos on ollut normaali (alle 40 ng/l) mutta epäillään kuitenkin infarktia, B -TnT-O määritetään uudestaan 8 tunnin ja tarvittaessa vielä 24 tunnin kuluttua infarktioireiden alkamisesta.

Troponiini-pikatesti B-TnT-O ei kuitenkaan ole yhtä herkkä kuin troponiinin uusi kvantitatiivinen laboratoriotesti P-TnT, jolla pystytään mittaamaan jopa terveiden henkilöiden troponiinipitoisuuksia ja jonka viitealue on: alle 15 ng/l.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*18.4.2016 Testin herkkyys parani , uusi mittausalueen alaraja on 40 ng/l.
*14.9.2021 Tekopaikkojen muutos