Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Veriryhmävasta-aineet, seulonta (4577 P -VRAb-O )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.11.2014

Tekopaikka

Vaasan KS/Verikeskus/(06) 213 2522

Lähete

Tilataan atk:lla, kun se on mahdollista. Muulloin voidaan käyttää VKS, Verivalmisteiden ja verensiirtotutkimusten tilauslomaketta.

Yleistä

Veriryhmävasta-aineiden seulonnalla selvitetään, onko potilaalla verensiirron kannalta merkityksellisiä (muita kuin ABO-järjestelmän) veriryhmävasta-aineita. Veriryhmävasta-aineet muodostuvat yleensä verensiirron seurauksena tai raskauden aikana. Tutkimus tehdään antigeeniominaisuuksiltaan tunnettujen punasolujen avulla geelikorttitekniikalla. Seulontasolut on valittu siten, että niiden avulla voidaan löytää merkittävimmät verensiirtoon vaikuttavat veriryhmävasta-aineet.

Veriryhmävasta-aineiden seulonta tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua leikkausta tai verensiirtoa siten, että se on voimassa tarvepäivänä. Näyte veriryhmän ja punasoluvasta-aineiden määritystä varten voidaan ottaa 1–4 viikkoa ennen suunniteltua verensiirtoa. Tällöin jää aikaa mahdollisesti tarvittavaan punasoluvasta-aineiden tunnistukseen ja sopivien punasoluvalmisteiden toimittamiseen. Jos seulonnassa todetaan vasta-aineita, niin ne täytyy tunnistaa ennen kuin verensiirto voidaan turvallisesti toteuttaa. Tunnistus vie yleensä 1-3 arkipäivää.

Punasoluvasta-aineiden seulonta- ja tunnistustutkimusten tulos on voimassa ilman aikarajaa, jos potilas ei ole ollut raskaana tai saanut verensiirtoa neljään viikkoon ennen vasta-ainetutkimusta tai sen jälkeen. Sen sijaan punasoluvasta-aineiden seulonta ja tunnistus tulee uusia viiden vuorokauden välein, jos potilas saa toistuvasti verensiirtoja tai on raskaana.

Vastasyntyneillä veriryhmävasta-aineet ovat peräisin äidiltä. Alle 8 viikon ikäisten lasten veriryhmävasta-aineiden seulonta voidaan tehdä myös äidin näytteestä ja se on voimassa kunnes lapsi on 8 viikon ikäinen.

Indikaatiot

Punasolusiirto. Punasolusiirtoon varautuminen.

Esivalmistelut

Veriryhmävasta-aineiden seulonta tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua leikkausta tai verensiirtoa siten, että se on voimassa tarvepäivänä (ks. Yleistä).

Veritilaus-ohjelman toiminta edellyttää, että Effica-laboratoriossa ei ole yhtäaikaa tilausta sekä veriryhmävasta-aineiden seulonnasta (jota ei ole vastattu) että sopivuuskokeesta (2935 B -XKoe).

Jos potilaasta otetaan samantien sopivuuskoenäyte, niin veriryhmävasta-aineiden seulonta tehdään samasta näytteestä eikä sitä saa tilata erikseen Effica-laboratorioon.

Menetelmä

Geelisentrifugaatio.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana. Tarvittaessa voidaan yksittäisiä tutkimuksia vastata tunnin sisällä.

Näyteastia

4 ml EDTA-putki (pinkki korkki). Pienet lapset 0.5 ml mikro-EDTA-putki (Microtainer, liila korkki).

Näytteenotto

Laboratorio. Kiireellisissä tapauksissa osasto ottaa näytteen. Näytteenottaja vastaa potilaan henkilöllisyyden toteamisesta ja kirjoittaa nimensä tutkimustarraan.

Näyte (minimi)

4 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Pieniltä lapsilta 1 ml laskimoverta EDTA-putkeen tai 500 µl laskimoverta mikro-EDTA-putkeen.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +5 °C.

Tulkinta

Yleensä tulos on negatiivinen, jolloin potilaalla ei ole todettavissa vasta-aineita seulontasolujen antigeeneja kohtaan.

Positiivinen tulos viittaa veriryhmävasta-aineiden esiintymiseen potilaalla.

Potilasta hoitavan yksikön tulee tällöin tilata veriryhmävasta-aineiden tunnistus (2955 B -VRAbTu1) ja täyttää sen yhteydessä kysytyt esitiedot. Näytteenotto tulee ajoittaa siten, että tunnistus on voimassa verensiirron tarvepäivänä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*19.12.2006 Veriryhmä/Verensiirrot-lomaketta (ns. tippalehti) ei enää toimiteta laboratorioon. Effica-laboratoriossa ei saa olla yhtä aikaa P -VRAb-0 ja B -XKoe-tilausta.
*13.11.2014 Putkimuutos.