Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Natriureettinen peptidi, B-tyypin (32-) (4709 P -BNP )

Tarkistettu

10.12.2019.

Tekopaikka

Vaasan KS/Pietarsaaren laboratorio/(06) 786 2264.

Yleistä

Pumppausfunktion lisäksi sydän toimii endokrinologisena elimenä. Myokardium erittää kahta eri peptidiä verenkiertoon. Toinen, A-tyypin natriureettinen peptidi (ANP), erittyy pääasiassa atriumista, ja toinen, B-tyypin natriureettinen peptidi (BNP) erittyy pääasiassa kammiosta. Eritystoiminnan saa aikaan sydämen seinämän venytys. BNP syntetisoituu esiasteena, joka on nimeltään proBNP. Esiaste pilkkoutuu kahteen osaan, jotka ovat N-terminaalinen proBNP ja fysiologisesti aktiivinen BNP hormoni. Peptidit osallistuvat elimistön suolojen ja veden erityksen sekä verenpaineen säätelyyn. Sydämen vajaatoiminnassa peptidien pitoisuudet kohoavat verenkierrossa.

Indikaatiot

Sydämen toiminnanvajauksen diagnostiikka. Akuutin hengenahdistuksen diagnostiikka, erityisesti sydänperäisen syyn poissulku. Sydänpotilaan riskin arviointi.

Esivalmistelut

Lääkehoito on huomioitava tulkinnassa. P -BNP-näyte tulee ottaa ennen sydämen vajaatoimintalääkityksen aloitusta. Mikäli lääkehoito on jo aloitettu, tulee ennen näytteenottoa pitää riittävä lääketauko (3 - 7 vuorokautta lääkkeestä riippuen). Jos tutkimusta käytetään hoidon tehon mittarina, ei lääkehoitoa keskeytetä.

Menetelmä

Kemiluminesenssi-immunoassay.

Tekotiheys

Päivittäin, päivystystutkimus.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5) EDTA-plasmaa.

Näytteen säilytys

Säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä. Säilyy +5 °C enintään1 vrk, pakastettuna 9 kk.

Aluenäytteenotto

Kylmäkuljetus +5 °C.

Viitearvot

Miehet: alle 78 ng/l

Naiset: alle 96 ng/l

Yli 75 v. : alle 180 ng/L

Akuutin vajaatoiminnan poissulku: alle 100 ng/l.

Tulkinta

BNP on sydämen kammioiden erittämä peptidihormoni, joka säätelee elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainoa ja laskee verenpainetta. Se säätää elimistön neste- ja elektrolyyttiasapainoa lisäämällä natriumin ja veden erittymistä munuaisista. BNP:n tuotanto ja eritys lisääntyvät sydämen mekaanisen kuormituksen noustessa.

BNP nousee vasemman kammion ylikuormituksessa ja soveltuu sekä systolisen, että diastolisen vajaatoiminnan diagnostiikkaan. Normaali BNP sulkee vajaatoiminnan pois erittäin suurella todennäköisyydellä. Kohonnut pitoisuus sen sijaan viittaa sydämen vajaatoimintaan ja vaatii jatkotutkimuksia. Kohonnut BNP-pitoisuus on diagnostinen kammiokuormitukselle myös lääkehoidon ollessa päällä. BNP:n nousu ei ole täysin spesifinen sydänvajaatoiminnan markkeri vaan kohonneita arvoja on tavattu myös maksakirroosissa ja tiloissa joissa potilaan valtimopaine tai tai sentraalinen verimäärä on lisääntynyt. Munuaisinsuffisiensissa BNP ei juuri ole koholla, kun taas NT-proBNP on,koska munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa BNPhen vähemmän. Potilaan kokonaistilanne on otettava huomioon BNP-tulosten arvioinnissa, koska sydämen painekuormitus aina syystä riippumatta lisää BNP-eritystä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Diana Kujala p. (06) 786 2261