Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-SARS-koronavirus, nukleiinihappo (kval) (4773 __-SARSNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.9.2009

Tekopaikka

HUSLAB/ virologian oasasto/(09) 191 26555

Lähete

HUSLAB virustutkimuslähete, johon selvästi merkitään "SARS-epäily" ja liimataan tartuntavaaraa ilmoittava keltainen kolmiotarra. Se sijoitetaan pakkauksessa muovipussin ulkopuolelle. Lähetteeseen merkitään tutkittavan henkilön nimi, täydellinen henkilötunnus, lääkärin nimi ja puhelinnumero.

Yleistä

SARSNhO-testiä tilattaessa ehdottomasti soitto yo. numeroon.

Indikaatiot

Kliininen SARS-epäily infektiolääkärin konsultaation perusteella.

Esivalmistelut

Tutkimusta voi tilata vain infektiolääkärin luvalla.

Menetelmä

Reaaliaikainen käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktiomenetelmä (RT-PCR).

Tekotiheys

Näytteet tehdään sopimuksen mukaan.

Tulos valmiina

3-8 vuorokauden kuluessa.

Näyteastia

Steriili kierrekorkkinen purkki tai putki (kierteet ulkopuolella), viruskuljetusputki, 7-10 ml EDTA- ja verinäyteputki (punakorkkinen).

Näyte (minimi)

Nenänieluimulimaa 1-1,5 ml steriilissä kierrekorkkisessa purkissa tai putkessa, nenänielutikkunäyte joko viruskuljetusputkessa tai steriilissä putkessa, jossa on n. 0,5 ml steriiliä keittosuolaa. Muita mahdollisia näytteitä: Seeruminäyte, fuugattuna geeliputkessa, EDTA-verinäyte, BAL-näyte 1-1,5 ml steriilissä kierrekorkkisessa purkissa tai putkessa, ulostenäyte sellaisenaan n. 1cm3 1-1,5 ml steriilissä kierrekorkkisessa purkissa.

Näytteen lähetys

Näytteiden pakkaus ja kuljetus:

Sairaalan sisäiset kuljetukset:Ei näyteputket ei lähetteet eikä tarrat saa olla päältä potilasnäytteillä tahriintuneita! Kukin näyteputki pakataan, jo sairaalan sisäisiin kuljetuksiin, omaan muovipussiinsa (esim. minigrip-pussiin) ja muovipussit pakataan styroxlaatikkoon. Muovipusseihin laitetaan merkintä ”SARS-epäily” ja tartuntavaaran keltainen kolmiotarra. Myös lähetteeseen merkitään "SARS-epäily" ja liimataan tartuntavaaran keltainen kolmiotarra. Lähete laitetaan muovipussin ulkopuolelle. Pakattu näyte viedään B2:seen tai päivystysaikana B3:n kylmätiskiin. Näytteitä ei lähetetä putkipostilla.

Maantie- ja lentorahtikuljetukset: Näytteet pakataan kuin muutkin tartuntavaaralliset näytteet. Jos näytteet ovat vuotaneet tai tahriintuneet näytteenotossa tai sairaalan sisäisessä kuljetuksessa, ne hylätään. Asia ilmoitetaan osastolle ja pyydetään uudet ja asialliset näytteet. Kukin näyteputki siirretään tiiviiseen muoviseen kierrekorkkiseen kuljetuskoteloon, joka kääritään selluloosavanuun, ja laitetaan muovipussiin. Tartuntavaaran keltainen kolmiotarra kiinnitetään näyteputkeen ja muovipussin päälle. Muovipusseihin laitetaan merkintä ”SARS-epäily”. Lähete, (jossa myös tartuntavaaran tarra) sijoitetaan näytepakkauksen muovipussin ulkopuolelle. Pussi ja lähete pakataan erilliseen tiiviiseen lähetyslaatikkoon. Laatikko lähetetään virka-aikana HYKS-Laboratoriodiagnostiikan näytteiden vastaanottoon.

Näytteet on toimitettava tutkivaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti, mielellään 24 h sisällä näytteenottohetkestä. Kuljetuksiin käytetään postia (huomioon ottaen postin voimassa olevat määräykset diagnostisten näytteiden lähettämisestä) tai kuriiripalvelua.

Perjantaina ja viikonloppuna otetut näytteet voidaan säilyttää viikonlopun yli jääkaapissa +4 °C:ssa, minkä jälkeen ne lähetetään tutkivaan laboratorioon viipymättä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.