Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -B12-vitamiini (4824 P -B12-Vit )

Tarkistettu

27.4.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy, Pietarsaaren laboratorio/ (06) 786 2260.

Yleistä

B12-vitamiini on mikrobien synteesituote, jota saadaan ainoastaan eläinravinnosta. Vitamiini muodostaa kompleksin vatsan intrinsic factor-proteiinin kanssa ja imeytyy ohutsuolesta. Normaalisti B12-vitamiinivarastot ovat suuret, minkä takia puutteen kehittyminen saattaa viedä vuosia.

Indikaatiot

Megaloblastianemian diagnostiikka ks. 1414 fE-Folaat, neurologiset häiriöt, dementia, depressio.

B12-vitamiinipuutoksen ensisijaiseksi tutkimukseksi suositellaan aktiivisen B12-vitamiinin määritystä 1142 S -B12-TC2.

Esivalmistelut
  • Näyte otettava ennen B12-vitamiinilääkitystä.
  • Näytettä ei saa ottaa 8 tunnin sisällä korkean biotiini-annoksen (yli 5mg/vrk) jälkeen.
  • Paasto yli yön suositeltavaa.
Menetelmä

Intrinsic factoria käyttävä elektrokemiluminesenssi-mikropartikkeli-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

Päivittäin ma-pe.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Mahdollinen B12-vitamiinin saanti (Shilling-koe, B12-vitamiinilääkitys, B12-toimintakoe) ennen näytteen ottoa nostaa plasmapitoisuutta. KML:ssa lisääntynyt B12-vitamiinin kantajaproteiini voi vaikuttaa tulokseen. Pernisioosissa anemiassa usein tavatut anti-intrinsic factor -vasta-aineet voivat aiheuttaa korkeita tuloksia. Näytteen korkea biotiinipitoisuus ja B12:n sitoutuminen immunokomplekseihin voivat aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. Näytteen altistuminen suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa matalia tuloksia.

Näyteastia

3 ml Li-hepariinigeeliputki, REF 368497.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5) plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Näytettä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, ei tarvita erillistä foliosuojaa tms.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy kokoverenä huoneenlämmössä 6 h. Eroteltu plasma säilyy 2 vrk +4 °C:ssa ja 2 kk pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Erotettu plasma lähetetään alueelta ma - to kylmäkuljetuksena, muutoin pakastettuna. Kylmäkuljetus on mahdollinen vain, mikäli näyte on perillä tekopaikassa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä.

Aluenäytteenotto

Kotisairaanhoidosta näyte toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

Viitearvot

145-570 pmol/l.


Testin tekopaikkamuutos 22.4.2020: Menetelmä, tulostaso sekä viitealue säilyvät ennallaan.

Tulkinta

Ihmisen elimistö ei kykene muodostamaan B12-vitamiinia, vaan sen lähteenä on eläinperäinen ravinto. B12-vitamiinin on absorboituakseen liityttävä mahalaukun seinämän erittämään intrinsic factoriin. Muodostunut kompleksi absorboituu distaalisessa ileumissa. Elimistön normaali B12-vitamiinivarasto on suuri. Mikäli B12-vitamiinin imeytyminen häiriintyy, kestää yleensä vuosia ennen puutostilan manifestoitumista. Tavallisimmin havaitaan tällöin makrosytäärinen anemia, harvemmin neurologisia muutoksia ilman makrosytoosia. Matalia P-B12-arvoja tavataan täydellisen tai osittaisen gastrektomian, atrofisen gastriitin, ohutsuoliresektion, kroonisen ileiitin, enteroanastomoosien ja ohutsuolidivertikuliitin yhteydessä. Myös leveän heisimadon kantajilla voi esiintyä matalia P-B12-pitoisuuksia. Kohonneita arvoja tavataan ei-geneettisenä B12-vitamiiniterapian, kroonisen myeloisen leukemian, joskus akuutin maksavaurion ja vaikean munuaisinsuffisienssin yhteydessä.

Kokonais-B12-vitamiinin pitoisuuden arviointia vaikeuttaa B12-vitamiinin esiintyminen veressä sekä aktiivisessa muodossa transkobalamiiniin sitoutuneena (1142 S -B12-TC2, 10-20%) että inaktiivisessa muodossa haptokorriiniin sitoutuneena, joiden yhteispitoisuus mitataan. Aktiivisen B12-vitamiinin (S -B12-TC2) määritys on tarkempi ja ensisijainen B12- vitamiinin puutteen arvioinnissa, koska siinä ei mitata vitamiinin inaktiivista osuutta. Kun seerumin kokonais-B12-vitamiinipitoisuus on alle viitevälin (145-570 pmol/l), on B12-vitamiinin puutos yleensä selvä. Viitealueen alarajalla olevat pitoisuudet 140-250 pmol/l, etenkin vanhuksilla, ovat päätöksenteon kannalta harmaata aluetta. Haptokorriiniin sitoutunut osuus voi peittää alleen vitamiinin puutteen.

B12-vitamiinin kokonaispitoisuudella voi olla erityiskäyttöä mm. ALPS-syndrooman diagnostiikassa (autoimmune lymphoproliferative syndrome).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Diana Kujala, p. 041 730 3592

Muutokset

*23.03.2016 Menetelmäversio- ja viitearvomuutos.
*1.10.2018 Tekopaikan muutos.
*14.11.2018 Näytteen säilytysohjeen tarkennus.
*27.4.2020 Tekopaikkamuutos.