Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Interleukin 2-reseptori (4844 P -IL2R )

Tarkistettu

17.4.2014

Tekopaikka

HUSLAB/ Naistenklinikan laboratorio/(09) 471 72942

Indikaatiot

T-lymfosyyttien aktivaation mittaaminen.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (ELISA).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Näyteastia

5 ml Li-Hepariiniputki (vihreä korkki).

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Pakastettuna -20 °C.

Viitearvot

160 - 620 kU/L

Tulkinta

Liukoisen interleukiini-2:n reseptorin pitoisuus voi kohota merkkinä T-soluaktivaatiosta (immunologisesta tulehduksesta). Määritystä voidaan käyttää merkkinä taudin aktivoitumisesta mm. sarkoidoosissa, lymfoomissa, autoimmuunitaudeissa, kudossiirrännäisen rejektiossa, GVH- reaktiossa ja myös infektiossa. Kudossiirrännäisen rejektiossa plasman IL-2R-pitoisuus voi kohota jo varhaisvaiheessa, mutta määrityksellä ei voida erottaa rejektio- ja infektioperäistä nousua.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*17.1.11 Menetelmä- ja viitearvomuutos.
*17.4.2014 HUSLAB:in menetelmämuutos