Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-BCR/ABL-geenin fuusio-RNA: t(9:22) kvantitatiivinen, luuydin (4895 Bm-BCR-QR )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.10.2018

Tekopaikka

TYKS laboratoriotoimialue/molekyylihematologia ja -patologia/(03) 3117 5328.

Yleistä

Diagnoosivaiheen fuusiogeeniseulontatutkimukset tilataan koodeilla 12495 B -Fuus-mR ja 12494 Bm-Fuus-mR.

BCR-ABL -fuusiogeeni liittyy kromosomitranslokaatioon t(9:22), joka on yksi tavallisimmista leukemioihin liittyvistä geneettisistä poikkeavuuksista. Fuusiogeeni tuottaa kimeeristä fuusioproteiinia, jolla on vahva tyrosiinikinaasiaktiivisuus. BCR-ABL -fuusiogeeni on osoitettavissa lähes kaikilta kroonista myelooista leukemiaa sairastavista ja n. 25-30 %:lla akuuttia lymfoblastileukemiaa sairastavista aikuispotilaista. Pediatrisen ALL:n yhteydessä esiintyvyys on harvinaisempaa, n. 2-5 %:lla potilaista. BCR-ABL -fuusiogeeniä voidaan tavata harvinaisena myös akuutin myelooisen leukemian yhteydessä.

Riippuen katkoskohdan sijainnista geenissä BCR-ABL fuusiogeenin tuottama fuusioproteiini on jotain seuraavista tyypeistä:

  1. Katkoskohta BCR-geenissä ns. minor breakpoint cluster (m-bcr) alueella. Geenin tuottamassa RNA:ssa BCR-geenin 1. eksoni on liittynyt ABL-geenin toiseen eksoniin (e1a2). Tämä fuusiolähettityyppi on tavallisin akuutin lymfoblastileukemian yhteydessä tavattava BCR-ABL fuusiolähetti.
  2. Katkoskohta BCR-geenissä ns. Major breakpoint cluster (M-bcr) alueella BCR-geenin eksonien 12-16 välillä. (fuusiolähettityypit b2a2 tai b3a2).

Lähes kaikkien KML-potilaiden fuusiolähetti on tyyppiä M-bcr ja sitä tavataan myös noin kolmanneksella BCR-ABL positiivisista ALL-potilaista. Kroonisen myelooisen leukemian yhteydessä M-bcr fuusiolähettityyppi pelkästään kattaa noin 98 % potilaista, m-bcr ja muut fuusiolähettityypit ovat hyvin harvinaisia. Hoidon seurannassa KML-potilailla suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi näytemuotona verinäytettä ja tutkimusnimikettä B-CMLPCR (atk nro 12138), jolloin jäännöstautianalyysin tulos raportoidaan ns. IS-asteikolla (International Scale).

Molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä tutkitaan kvantitatiivisella TaqMan-PCR-tekniikalla fuusiogeenin tuottaman lähetti-RNA:n määrää Europe Against Cancer (EAC) -protokollan (Gabert et al. Leukemia 2003) mukaisella BCR-ABL -alukeyhdistelmällä. Kontrollina toimivan GUS-geenin monistuksessa käytetään myös EAC:n protokollan mukaisia alukkeita (Beillard et al. Leukemia 2003).

Indikaatiot

Jäännöstautianalytiikka kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä kyseinen fuusiolähetti.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Vastaava verestä tehtävä tutkimus 4894 B -BCR-QR on varattu potilaille, joiden diagnoosivaiheen tutkimus on tehty Fimlabissa.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR (TaqMan).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 8 mL draw capacity.

Näytteenotto

Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin hyytymisen ehkäisemiseksi. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

3 ml luudintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKSSairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237

Vaasan KS Kemisti Jukka Salminen (06) 213 2529

Muutokset

*10.10.2018 Tekopaikkamuutos TYKS