Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, Cockcroft-Gaultin kaava (4999 Pt-GFRe-CG )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.6.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

Glomerulusten suodatusnopeutta (glomerular filtration rate, GFR) pidetään munuaisfunktion tärkeimpänä osana. Sitä voidaan arvioida plasman kreatiniinipitoisuuden avulla empiirisiä kaavoja käyttäen. Tutkimuksessa Pt-GFRe-CG käytetään Cockcroftin ja Gaultin (1976) julkaisemaa kaavaa, joka on korjattu entsymaattista kreatiniinimääritysmenetelmää vastaavaksi.

GFR(ml/min) = 1,15x (140-ikä)x paino(kg) / P-Krea(µmol/l)

Tulos kerrotaan luvulla 0.85, jos potilas on nainen.

Painona käytetään pituudesta laskettua painoa, joka vastaa painoindeksiä (BMI) 25 kg/m2. Huomattavasti alipainoisilla (BMI alle 18.5 kg/m2) tai amputoiduilla Pt-GFRe-CG-laskentakaava antaa virheellisen tuloksen.

Tutkimuksesta Pt-GFReEPI on mahdollista saada pinta-alakorjattu (1.73 m2) GFR-estimaatti, jolle voidaan antaa viitearvot. Pt-GFReEPI sisältyy osatutkimuksena 4600 P -Krea-tutkimukseen eikä sitä voi tilata itsenäisesti.

Indikaatiot

Munuaisten vajaatoiminnan arviointi, lääkeannosten laskenta.

Esivalmistelut

Tutkimusta varten tarvitaan tieto potilaan koosta (lihasmassasta). Tutkimusta tilattaessa esitetään kysymys potilaan pituudesta. Tutkimuksen yhteydessä vastataan myös P -Krea -arvo.

Menetelmä

Kreatiniini: Entsymaattinen fotometrinen määritys.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana.

Häiriötekijät

GFR:a ei voi luotettavasti arvioida P -Kreatiniinista seuraavissa potilasryhmissä:

Lisäksi tulos on epäluotettava henkilöillä joilla on poikkeava ruumiinrakenne esim. hyvin lihaksikkaat tai huomattavan alipainoiset(BMI alle 18.5 kg/m2) tai joilla on muuten poikkeava lihasmassa (amputaatio, halvaus).

Näyteastia

4 ml Li-hepariiniputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa tai seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 7 vrk huoneenlämmössä tai jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 °C.

Viitearvot

Ei viitearvoja, absoluuttinen GFR riippuu potilaan koosta.

Tulkinta

40 ikävuoden jälkeen GFR-arvo alenee fysiologisesti noin 1 ml/min ikävuotta kohti. Tutkimus toimii parhaiten määritettäessä munuaisten kautta erittyvien lääkkeiden annoksia munuaistauteja sairastavilla. Nopeissa munuaistoiminnan muutoksissa laskettu GFR-estimaatti on epätarkka.

Cockcroft-Gaultin kaava voi antaa fysiologisesti mahdottoman korkean GFR-tuloksen, jos potilaan P -Krea on matala ja potilas ei ole alipainoinen.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*5.6.2019 Näytteen säilyvyystietojen päivitys.