Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Kromograniini A (6041 fP-CgA )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.06.2013

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Feokromosytooman diagnostiikka. Neuroendokriinistä alkuperää olevan kasvaimen diagnostiikka riippumatta sen hormonituotannosta sekä hoidon seuranta (mm. neuroblastooma, ganglioneurooma, karsinoidituumori, lisämunuaiskasvaimet, medullaarinen kilpirauhaskarsinooma, haiman saarekesolukarsinooma, keuhkojen pienisolukarsinooma).

Esivalmistelut

Suun kautta otettavassa happosalpaajalääkityksessä tulee pitää 1 - 2 viikon tauko ennen näytteenottoa. Paasto suositeltava, ei välttämätön.

Menetelmä

Radioimmunologinen (RIA).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml Li-hepariiniputki ilman geeliä (vihreä korkki). Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto.

Näyte (minimi)

1 (0.5) ml Li-hepariini-plasmaa

Ohje laboratoriolle

Kylmäsentrifugointi. Plasma on pakastettava kolmen tunnin sisällä erottamisesta.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -18 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe pakastettuna -18 °C.

Aluenäytteenotto

Lähetys pakastettuna -18 °C.

Viitearvot

alle 3.0 nmol/l.

HUOM: Ennen 12.6.13 tutkimuksen viiteyläraja on ollut 6.0 nmol/l.

Tulkinta

Somatostatiini ja sen analogit saattavat madaltaa pitoisuutta. Tulkinnassa on otettava lisäksi huomioon, että stressireaktio, atrofinen gastriitti (gastriinistimulaatio) ja happosalpaajalääkitys sekä munuaisten, maksan ja sydämen vajaatoiminta voivat myös nostaa kromograniini A:n pitoisuutta.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*12.06.2013 Viitearvomuutos.