Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Human herpes virus 6, nukleiinihappo ( kvant) (6135 Li-HHV6Nh )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.5.2014

Tekopaikka

HUSLAB, virologian osasto, puh. (09) 471 73117.

Lähete

HUSLAB Virustutkimuslähete

Indikaatiot

Komplisoituneet ja residivoivat kuumekouristukset, erityisesti lasten keskushermostoinfektiot, joita epäillään HHV-6:n aiheuttamiksi sekä lasten ja immunosuppressiopotilaiden infektiot.

Menetelmä

Reaaliaikainen geenimonistusmenetelmä.

Tulos valmiina

3 - 5 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta tutkivaan laboratorioon.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki). Putkea ei saa availla eikä näytettä saa kaataa putkesta toiseen.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) likvoria

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 C°, pidempi säilytys (yli 3vrk) pakastettuna, jonka jälkeen näyte myös lähetetään pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä. Mikäli näyte on ollut pakastettuna se myös lähetetään pakastettuna.

Tulkinta

Likvorissa ei normaalisti ole todettavissa HHV-6-DNA:ta. Vaikka HHV-6 saattaa persistoida keskushermostossa, DNA:n esiintyminen likvorissa voi viitata HHV-6:n aiheuttamaan keskushermostoinfektioon. HHV6-DNA:ta saatetaan tavata myös keskushermoston muun infektion ohessa likvorista. DNA:ta on löytynyt erityisesti epätyypillisissä, pitkittyneissä ja toistuvissa kuumekouristuksissa, mutta myös tavanomaisissa alle 3-vuotiaiden kuumekouristuksissa ja muissa nuorten lasten oireiluissa. Kroonisissa neurologisissa taudeissa saatetaan todeta HHV-6-DNA:ta, mutta löydöksen merkitys on epäselvä. Immunosuppressiopotilailla saatetaan todeta HHV6-viremia ja DNA-positiivisuus eri kohde-elimissä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*20.5.2014 Yhteystiedot ja lähete