Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Tyroksiini, vapaa, dialyysimenetelmä (6160 S -T4-Vdi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.11.2020

Tekopaikka

Synlab Suomi oy Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Hyper- ja hypotyreoosin diagnostiikka. Kilpirauhasen toiminnan selvittäminen ongelmatilanteissa, esim. kun S -T4-V- ja S -TSH- tulokset ovat ristiriidassa keskenään.

Menetelmä

Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määritys dialysaatista.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

2 viikon sisällä.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.25 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Viitearvot

8 - 21 pmol/l

Tulkinta

Veren proteiinimuutokset eivät häiritse dialyysimenetelmää. Suuretkaan sitojaproteiinien (TBG, TBPA, albumiini) pitoisuus- tai affiniteettimuutokset eivät vaikuta T4-Vd-tulokseen. Myöskään heterofiiliset vasta-aineet, autovasta-aineet tai reumafaktori eivät häiritse dialyysimenetelmää. Varsinkin kolme viimeksi mainittua aiheuttavat virheellisiä tuloksia monissa T4-V-määritysmenetelmissä. Dialyysimenetelmänkään antama tulos ei aina sovi potilaan kliiniseen kuvaan. T4-Vd-pitoisuutta saattavat lisätä hepariinihoito, suuret salisylaattiannokset ja furosemidi, kun taas antikonvulsiiviset lääkkeet, varsinkin fenytoiini ja karbamatsepiini pienentävät tulosta jonkin verran. Vaikeissa ei-kilpirauhasperäisissä taudeissa (non-thyroidal illness) pitoisuus voi olla kohonnut, mikä osassa tapauksia johtuu vapaiden rasvahappojen pitoisuuden kohoamisesta. T4-Vd-pitoisuus pienenee raskauden loppua kohti, mutta harvoin niin paljon, että arvo olisi viitealueen alapuolella.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*29.8.2016 Näyteputken muutos.
*6.11.2020 Näytteen lähetysohjeen päivitys