Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Immunoglobuliinin lambdaketjun (IgL) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä (6182 Bm-IgL-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

Immunoglobuliinigeenin uudelleenjärjestyminen on B-solun kypsymiseen liittyvä prosessi, joka muodostaa pohjan vasta-aineiden monimuotoisuudelle. Vasta-ainemolekyyli koostuu kahdesta raskasketjumolekyylistä ja kahdesta kevytketjumolekyylistä. Kevytketju voi olla joko tyyppiä kappa (IgK) tai lambda (IgL), ja näitä vastaavat geenilokukset sijaitsevat kromosomeissa 2 ja 22. Solu tuottaa vain yhdenlaista kevytketjua, joka koodataan kyseisen geenilokuksen toisesta alleelista (ns. isotyyppinen ja alleelinen ekskluusio).

Kevytketjun geenien uudelleenjärjestyminen on hierarkkinen tapahtuma. Prosessi lähtee käyntiin kappa-geenin uudelleenjärjestymisestä ja mikäli tämän tuloksena syntyy toimiva kappa-kevytketju, solu ekspressoi tätä ja lambda-geeniä ei uudelleenjärjestetä. Jos kappa-geenin uudelleenjärjestyminen ei tuota funktionaalista molekyyliä, solu siirtyy uudelleenjärjestämään lambda-ketjun geeniä ja ekspressoi lopullisessa Ig-molekyylissä lambda-kevytketjua. Kevytketjun geenin rekombinaatiotapahtumat muistuttavat IgH- geenin uudelleenjärjestymistä, mutta kevytketjusta puuttuu D-geeni. Koska kukin B-solu uudelleenjärjestää Ig-geeninsä uniikkiin tapaan, voidaan terveen henkilön näytteessä tavallisesti havaita vain polyklonaalinen uudelleenjärjestymien kirjo. Klonaalisessa B-lymfoproliferatiivisessa taudissa pahanlaatuinen klooni voi käsittää valtaosan lymfaattisista soluista, ja tällöin myös klonaalisen solun sisältämä Ig-uudelleenjärjestymä voidaan havaita molekyyligeneettisin keinoin.

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista PCR-tekniikkaa klonaalisen solupopulaation osoittamiseen. Genomisesta DNA:sta monistetaan BIOMED-2-protokollan mukaisilla alukeyhdistelmillä jaksoja Ig-lambda-geenistä klonaalisen uudelleenjärjestymän osoittamiseksi. Monoklonaalisen PCR-tuotteen erottamiseksi polyklonaalisesta tai oligoklonaalisesta taustasta, monistetulle PCR-tuotteelle tehdään heteroduplex-käsittely ja tuote erotetellaan polyakryyliamidigeelillä. Klonaalisuus varmistetaan tarvittaessa DNA-sekvensoinnilla. Sekvensoituun klonaaliseen IgL-uudelleenjärjestymään voidaan tarvittaessa suunnitella spesifinen ASO-PCR-aluke, jota käytetään TaqMan-PCR -pohjaisessa kvantitatiivisessa jäännöstautianalyytikassa (katso tutkimus 12479 Bm-IgL-qD).

Indikaatiot

Lymfoproliferatiivisten tautien jäännöstautianalytiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä, verinäyte tulee kyseeseen lähinnä silloin kun luuytimestä ei saada edustavaa näytettä. Tutkimus on tehtävissä myös verestä, ks. 6181 B -IgL-D.

Menetelmä

PCR + PAGE. Tarvittaessa DNA-sekvensointi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Luuydinbiopsia steriiliin keittosuolaa sisältävään pieneen putkeen.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus