Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-T-solureceptorin gammaketjun (TCRG) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä (6185 Bm-TCRG-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

T-solureseptorit tunnistavat vieraita antigeenejä, jotka ovat sitoutuneet histokompatibiliteetti-molekyyleihin (MHC) antigeeniä esittelevien solujen (APC) pinnalle. T-solureseptori on dimeeri-molekyyli, joka koostuu joko yhdestä alfa- ja yhdestä beta-ketjusta tai yhdestä delta- ja yhdestä gamma-ketjusta. Kypsyvässä T-solussa T-solureseptorit uudelleenjärjestyvät hierarkkisesti järjestyksessä delta → gamma → beta → alfa. Jos sekä delta- että gamma-uudelleenjärjestymät tuottavat fuktionaaliset delta- ja gamma-ketjut, solu eksressoi näitä. Jollei, solu etenee uudelleenjärjestämään beta- ja alfa-lokukset. TCR-delta-geenilokus (TCRD) sijaitsee alfa-geenilokuksen sisällä kromosomissa 14q11.

TCR-gamma-geenilokus (TCRG) sijaitsee kromosomissa 7p14. TCRG-lokus sisältää 14 V-geeniä, joista 10 on osoitettu osallistuvan uudelleenjärjestymiin. TCRG-lokuksessa on 5 J- geeniä, mutta ei yhtään D-geeniä ja näin ollen junktiokohdan monimuotoisuus on vähäisempi kuin monissa muissa antigeenireseptorigeeneissä. Koska kukin T-solu uudelleenjärjestää TCR-geeninsä uniikkiin tapaan, voidaan terveen henkilön näytteessä tavallisesti havaita vain polyklonaalinen uudelleenjärjestymien kirjo. Klonaalisessa T- lymfoproliferatiivisessa taudissa pahanlaatuinen klooni voi käsittää valtaosan lymfaattisista soluista, ja tällöin myös klonaalisen solun sisältämä TCR-uudelleenjärjestymä voidaan havaita molekyyligeneettisin keinoin. TCR-geenien uudelleenjärjestyminen ei ole täysin spesifinen T- lymfoproliferatiivisille taudeille, koska sitä tavataan toisinaan myös B-lymfoproliferatiivisissa taudissa (ristilinjaisuus). Tunnetaan myös tiloja, joissa klonaalisuuteen ei välttämättä liity pahanlaatuista kasvua ja klonaalinen T-lymfosytoosi voi pysyä stabiilina (TCUS eli T-Cell Clonopathy of Undetermined Significance). T-solureseptorin gammaketjun geenin uudelleenjärjestymätutkimus on käyttökelpoinen reaktiivisen ja klonaalisen soluproliferaation erotusdiagnostiikassa, kuten klonaalisen LGL-syndrooman /-leukemian diagnostiikassa. Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista PCR-teknikkaa klonaalisen TCR-gamma-geenin uudelleenjärjestymän osoittamiseen. Genomisesta DNA:sta monistetaan 12 PCR-alukeparilla tai kahdella multiplex-alukesarjalla jaksoja TCRG-geenistä täydellisten VJ-uudelleenjärjestymien toteamiseksi. Monoklonaalisen PCR-tuotteen erottamiseksi polyklonaalisesta tai oligoklonaalisesta taustasta, monistetulle PCR-tuotteelle tehdään heteroduplex-käsittely ja tuote erotellaan polyakryyliamidigeelillä. Klonaalisuus varmistetaan tarvittaessa DNA-sekvensoinnilla. Sekvensoituun klonaaliseen TCRG-uudelleenjärjestymään voidaan suunnitella spesifinen ASO-PCR-aluke, jota käytetään TaqMan-PCR-pohjaisessa kvantitatiivisessa jäännöstautianalyytikassa, ks. 12481 Bm-TCRG-QD.

Indikaatiot

Lymfoproliferatiivisten tautien diagnostiikka.

Menetelmä

PCR + PAGE. Tarvittaessa DNA-sekvensointi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus