Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-T-solureceptorin deltaketjun (TCRD) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä (6188 Bm-TCRD-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

T-solureseptorit tunnistavat vieraita antigeenejä, jotka ovat sitoutuneet histokompatibiliteetti-molekyyleihin (MHC) antigeeniä esittelevien solujen (APC) pinnalle. T-solureseptori on dimeeri-molekyyli, joka koostuu joko yhdestä alfa- ja yhdestä beta-ketjusta tai yhdestä delta- ja yhdestä gamma-ketjusta. Kypsyvässä T-solussa T-solureseptorit uudelleenjärjestyvät hierarkkisesti järjestyksessä delta → gamma → beta → alfa. Jos sekä delta- että gamma-uudelleenjärjestymät tuottavat fuktionaaliset delta- ja gamma-ketjut, solu eksressoi näitä. Jollei, solu etenee uudelleenjärjestämään beta- ja alfa-lokukset. TCR-delta-geenilokus (TCRD) sijaitsee alfa-geenilokuksen sisällä kromosomissa 14q11.

TCRD-lokus sisältää 8 V-geeniä, 3 D-geeniä ja 4 J-geeniä. TCRD-lokuksen geenirepertuaari on suppeampi kuin esim. IgH-lokuksessa, mutta monimuotoisuutta lisää mm. mahdollisuus usean eri D-geenin läsnäoloon syntyvässä uudelleenjärjestymässä. Delta-geeni uudelleenjärjestyy rekombinaatiomekanismien avulla samaan tapaan kuin IgH-lokus. Ensin yhtyvät D- ja J-geenit, ja myöhemmin V-geeni liittyy DJ-kompleksiin. Konstanttigeeni (C) yhdistyy kompleksiin myöhemmin transkription ja pujonnan kautta vaikuttavien mekanismien avulla.

Koska kukin T-solu uudelleenjärjestää TCR-geeninsä uniikkiin tapaan, voidaan terveen henkilön näytteessä tavallisesti havaita vain polyklonaalinen uudelleenjärjestymien kirjo. Klonaalisessa T-lymfoproliferatiivisessa taudissa pahanlaatuinen klooni voi käsittää valtaosan lymfaattisista soluista, ja tällöin myös klonaalisen solun sisältämä TCR-uudelleenjärjestymä voidaan havaita molekyyligeneettisin keinoin. TCR-geenien uudelleenjärjestyminen ei ole täysin spesifinen T-lymfoproliferatiivisille taudeille, koska sitä tavataan toisinaan myös B-lymfoproliferatiivisissa taudissa (ristilinjaisuus). Tunnetaan myös tiloja, joissa klonaalisuuteen ei välttämättä liity pahanlaatuista kasvua ja klonaalinen T-lymfosytoosi voi pysyä stabiilina (TCUS eli T-Cell Clonopathy of Undetermined Significance).

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista PCR-teknikkaa klonaalisen TCR-delta-geenin uudelleenjärjestymän osoittamiseen. Genomisesta DNA:sta monistetaan 6 PCR-alukeparilla jaksoja TCRD-geenistä. Käytettävistä alukepareista 3 on tarkoitettu täydellisten VDJ-uudelleenjärjestymien toteamiseen ja 3 alukeparia erilaisiin epätäydellisiin uudelleenjärjestymiin. Monoklonaalisen PCR-tuotteen erottamiseksi polyklonaalisesta tai oligoklonaalisesta taustasta, monistetulle PCR-tuotteelle tehdään heteroduplex-käsittely ja tuote erotellaan polyakryyliamidigeelillä. Klonaalisuus varmistetaan tarvittaessa DNA-sekvensoinnilla. Sekvensoituun klonaaliseen TCRD-uudelleenjärjestymään voidaan tarvittaessa suunnitella spesifinen ASO-PCR- aluke, jota käytetään TaqMan-PCR-pohjaisessa kvantitatiivisessa jäännöstautianalyytikassa, katso tutkimus 12483 Bm-TCRD-QD.

Indikaatiot

Lymfoproliferatiivisten tautien diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä, mutta on tehtävissä myös verestä, ks. 6187 B -TCRD-D.

Menetelmä

PCR + PAGE. Tarvittaessa DNA-sekvensointi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237.

Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus