Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-T-solureseptorin betaketjun (TCRB) geenin uudelleenjärjestmä luuytimestä (6191 Bm-TCRB-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa luuydinnäytteen mononukleaaristen solujen DNA:sta pahanlaatuiseen lymfoproliferatiiviseen tautiin liittyvä TCR-Beta-geenin (TCRB) klonaalinen uudelleenjärjestymä. Diagnoosivaiheen näytteestä tunnistetaan TCRB-uudelleenjärjestymä(t) BIOMED-2-protokollan mukaisten multiplex-PCR-testisarjojen avulla. Klonaalisuus varmistetaan tarvittaessa DNA-sekvensoinnilla. Sekvensoituun klonaaliseen TCRB-uudelleenjärjestymään voidaan tarvittaessa suunnitella spesifinen ASO-PCR-aluke, jota käytetään TaqMan-PCR-pohjaisessa kvantitatiivisessa jäännöstautianalyytikassa, katso tutkimus 12485 Bm-TCRB-QD.

Indikaatiot

Lymfoproliferatiivisten tautien diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä, mutta on tehtävissä myös verestä, ks. 6190 B -TCRB-D.

Menetelmä

Multiplex-PCR + PAGE. Tarvittaessa DNA-sekvensointi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus