Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-BK-virus, nukleiinihappo (kvant) (6323 Li-BKVNh )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.9.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian osasto, puh. (09) 1912 6555.

Indikaatiot

Polyoomaviruksen nukeliinihapon osoitus likvorista immuunipuutteisen potilaan keskushermostoinfektiota epäiltäessä.

Menetelmä

Kvantitaatio tapahtuu reaaliaikaisella geenimonistusmenetelmällä (PCR). Potilasnäytteessä olevan virus-DNA:n määrä kvantitoidaan vertaamalla sitä tunnettuihin standardeihin. Testi on spesifi BK-polyoomavirukselle eikä tunnista JC-polyoomavirusta.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Tehdaspuhdas kierrekorkillinen muoviputki.

Näyte (minimi)

Likvori lähetetään laboratorioon kylmäkuljetuksena.

Näytteen säilytys

Likvori säilyy määrityskelpoisena jääkaappilämpötilassa 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys (yli 3 vrk) ja lähetys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys.

Tulkinta

Tutkimuksen määritysraja on 125 kopiota/ml. Positiivisen tuloksen yhteydessä ilmoitetaan BKV-genomien kopiomäärä per ml plasmaa (kopiota/ml).

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*15.9.2014 Uusi tutkimusnumero