Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Aldosteroni (6337 P -Aldos )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

NordLab/Erityisanalytiikan laboratorio/ 040 6356373.

Yleistä

Aldosteroni on steroidihormoni, joka tuotetaan lisämunuaiskuoren zona glomerulosassa. Se lisää natriumin takaisin imeytymistä munuaistubuluksissa. Samalla virtsaan menetetään kaliumia ja vetyioneja. Aldosteronin tuotantoa stimuloi angiotensiini II, jota puolestaan muodostuu reniinin vaikutuksesta. Aldosteronituotantoa stimuloivat lisäksi ACTH, plasman suurentunut kaliumpitoisuus, natriumin puute ja serotoniini. Pienentynyt plasman kaliumpitoisuus ja suurentunut natriumpitoisuus jarruttavat aldosteronin eritystä.

Indikaatiot

Sekundaarisen hypertension diagnostiikka. Primaarisen ja sekundaarisen hyperaldosteronismin erotusdiagnostiikka.

Esivalmistelut

Yleensä samanaikaisesti tilataan myös 6339 P -Reniini.

Lääkkeiden vaikutus tutkimustuloksiin:
Ideaalitilanteessa tauotetaan kaikki potilaan käyttämät verenpainelääkkeet ennen tutkimusta. Vaikeassa verenpainetaudissa tämä ei yleensä ole mahdollista ja tuolloin tehdään tutkimukset lääkityksen aikana. Korvaavat verenpainelääkkeet tauotuksen aikana: Lakritsia ja salmiakkipitoisia makeisia ei saa syödä 5 vuorokauteen ennen näytteenottoa.

Tutkimuksen tarkkuus paranee, jos potilas nauttii runsaasti suolaa tutkimusta edeltävänä kolmena päivänä. Mahdollinen hypokalemia korjataan ennen näytteenottoa lääkärin ohjeistuksen mukaisesti.

Ennen näytteenottoa potilaan on saatava ohjeistus tauotettavista lääkkeistä, dieetistä ja suolan käytöstä hoitavalta lääkäriltä, asiassa neuvoo endokrinologi Otto Knutar p. (06) 213 1111.

Katso myös kohdasta Näytteenotto.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Potilaan asento (pysty/makuu) vaikuttaa pitoisuuteen.

Näyteastia

6 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näytteenotto

Poliklinikkapotilaat:
Verikokeet otetaan aamulla yli 2 tuntia sängystänousun jälkeen. Potilaan on istuttava 10-15 min juuri ennen näytteenottoa.
Vuodepotilaat:
Potilaan on oltava vähintään 1 tunti vuodelevossa ennen näytteenottoa.

Näyte (minimi)

2 ml (0.8 ml) EDTA-plasmaa. Plasma erotetaan ja pakastetaan viivytyksettä, max 3 tunnin sisällä.

Näytteen säilytys

Näyte pakastetaan viivytyksettä -18 °C, säilyy viikkoja.

Näytteen lähetys

Ma-pe pakastettuna -18 °C.

Aluenäytteenotto

Suositellaan näyttenottoa VKS:n B1-laboratoriossa. Muussa tapauksessa lähetys VKS:aan pakastettuna.

Viitearvot

Pystyasento: 60 - 980 pmol/l.

Tulkinta

Suurentuneita aldosteronipitoisuuksia tavataan primaarisessa ja sekundaarisessa hyperaldosteronismissa. Aldosteronipitoisuuden ohella määritetään usein plasman reniinipitoisuus. Primaarisessa hyperaldosteronismissa plasman aldosteronipitoisuus on korkea ja plasman reniinipitoisuus matala, jolloin plasman aldosteroni-reniinisuhde on kohonnut. Sekundaarisessa hyperaldosteronismissa sekä aldosteroni- että reniinipitoisuudet ovat koholla. Potilaan oltua makuulla vähintään tunnin ennen näytteenottoa, P-Aldos-viitearvot ovat alle 650 pmol/l.

Primaarisen hyperaldosteronismin diagnostiikassa lasketaan P -Aldosteronin ja P -Reniinin suhde. Suhde P -Aldosteroni/P -Reniini yli 30 pmol/mU viittaa primaariseen hyperaldosteronismiin. Suhde on matalampi terveillä henkilöillä sekä sekundaarisessa hyperaldosteronismissa.

Lääkkeiden vaikutus tutkimustuloksiin on otettava huomioon tulosten tulkinnassa.

Tulosten tulkinnassa konsultoi endokrinologi Otto Knutar p. (06) 213 1111.

Kirjallisuusviite: J Clin Endocrinol Metab 2008, 93(9):3266 - 3281.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.1.2015 Numero, lyhenne, nimi, näytemuoto, menetelmä ja viitearvot muuttuneet.